ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: May 24, 2016 7:44:10 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

ΑΘΗΝΑ 23/5/2016

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σε λίγες ημέρες αρχίζουν οι εγγραφές των παιδιών για το σχολικό έτος 2016-17.

Η περίοδος των εγγραφών είναι μια από τις πιο δύσκολες για τις/τους Νηπιαγωγούς γιατί η Πολιτεία, δεν έχει δώσει λύση στο θέμα της εγγραφής όλων των παιδιών 4-6 ετών στο Νηπιαγωγείο.

Η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική Προσχολική αγωγή αποτελεί το κύριο αίτημα του Συντονιστικού Νηπιαγωγών, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το ∆ιάταγµα αρ. 68/1896 «Περί συστάσεως Νηπιαγωγείων» και το νόμο 3518/2006 για την ενός έτους υποχρεωτική Προσχολική αγωγή μέχρι σήμερα το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή είναι βασικό και αδιαπραγμάτευτο.

Επιστημονικά δεδομένα από ποικίλα πεδία –νευροεπιστήμες, εκπαίδευση, γνωστική και αναπτυξιακή ψυχολογία και οικονομικά– καταδεικνύουν με σαφήνεια τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, γνωστικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην Προσχολική αγωγή.

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής αγωγής και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, εδώ και χρόνια, μέσα από το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει το ζήτημα με όλους τους τρόπους, διεκδικώντας ένα δίχρονο Δημόσιο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά. Ο αποκλεισμός της ηλικιακής ομάδας των προνηπίων από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η προσβασιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας σε δομές Προσχολικής εκπαίδευσης είναι περίπου 67%, ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη όπου το ποσοστό προσβασιμότητας είναι 95%.

Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων χρόνων (νήπια β’ ηλικίας-προνήπια) στο Νηπιαγωγείο είναι θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Σ΄ αυτό, το πραγματικά γκρίζο για την εκπαίδευση τοπίο, η κοινωνική αδικία είναι απίστευτη. Υπάρχουν προνήπια που θα έχουν την τύχη να φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο, άλλα που λόγω έλλειψης θέσεων σε Νηπιαγωγείο θα πάνε αναγκαστικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς –οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικό έργο, αλλά έχουν διακριτό εκπαιδευτικό ρόλο από το Νηπιαγωγείο, άλλα θα οδηγηθούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς νόμιμες άδειες λειτουργίας και τέλος αρκετές χιλιάδες παιδιών τα οποία δεν θα φοιτήσουν καθόλου.

Είναι δικαίωμα όλων των παιδιών η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική ποιοτική Προσχολική αγωγή και για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρξει εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας και να στελεχωθούν με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε αναλογία 1 Νηπιαγωγός:15 παιδιά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών επεξεργάστηκε στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών των παιδιών στα Νηπιαγωγεία της χώρας και το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παραθέτει:

Το σχολικό έτος 2015-16 φοιτούν στα 5.224 Νηπιαγωγεία της επικράτειας 141.201 παιδιά από τα οποία 86.419 είναι νήπια πρώτης ηλικίας και 54.782 νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια).

Το σχολικό έτος 2016-17 θα πρέπει να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί το 2011 και το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ ) από τα ληξιαρχεία όλων των δήμων της χώρας το 2011 οι γεννήσεις ήταν 106.428 (54.862 αγόρια και 51.566 κορίτσια).Από αυτά τα παιδιά φοιτούν τώρα στα Νηπιαγωγεία της επικράτειας 54.782.

Οι γεννήσεις το 2012 ήταν 100.371 (51.654 αγόρια και 48.717 κορίτσια) και παρουσίασαν μείωση κατά 5,69 % σε σχέση με το 2011. Στην παρούσα συγκυρία λόγω της κατάστασης που επικρατεί (μετακινήσεις πληθυσμού εσωτερικοί και εξωτερικοί οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.) δεν είναι δυνατό να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσα παιδιά από τα 100.371 παιδιά που γεννήθηκαν το 2012 έχουν παραμείνει στην Ελλάδα και θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο, αλλά και πόσα παιδιά από αυτά που έχουν έρθει στην Ελλάδα (μετανάστες) θα φοιτήσουν σε αυτά.

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται ότι για περίπου 45.000 νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια) δεν υπάρχει η δυνατότητα να φοιτήσουν, γιατί οι υποδομές που έχουμε επαρκούν για τη φοίτηση 55.000 περίπου προνηπίων. Συνεπώς το Υπουργείο θα πρέπει να ιδρύσει επιπλέον 1500-2000 περίπου τμήματα Νηπιαγωγείων (ανάλογα και με τη διασπορά των παιδιών) και να διορίσει και το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό (πάνω από 2.000 Νηπιαγωγούς αφού κάποια τμήματα είναι ολοήμερα και έχουν δύο Νηπιαγωγούς). Με τη διάταξη του άρθρου 35 που ψηφίστηκε πρόσφατα, με την οποία διπλασιάζεται ο ελάχιστος αριθμός παιδιών για λειτουργία τμήματος Νηπιαγωγείου, το Υπουργείο, προκειμένου να δείξει ότι αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων για εγγραφή προνηπίων στο Νηπιαγωγείο, επιχειρεί να συγχωνεύσει τα Νηπιαγωγεία και να προβεί σε μετακινήσεις εκπαιδευτικών, αφού γεμίσει ασφυκτικά με παιδιά τα Νηπιαγωγεία παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας αδυνατούν -λόγω της ακαταλληλότητας των κτιρίων- να απορροφήσουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών! Παράλληλα δεν θα χρειαστεί να κάνει προσλήψεις αναπληρωτών ούτε μόνιμους διορισμούς!

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών έχει καταγγείλει επανειλημμένα τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων χρόνων και την εκπαιδευτική πολιτική μιας «α λα καρτ» εκπαίδευσης που στηρίζεται σε χιλιάδες αναπληρωτές. Στις/ους Νηπιαγωγούς για το σχολικό έτος 2015-16 σε σύνολο 12.773 οι αναπληρωτές είναι 2.114

ΟΙ αναπληρωτές αυτοί είναι κυρίως για να καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες. Οι αναπληρωτές καλούνται να προσφέρουν το ίδιο έργο με τους μόνιμους και γι΄ αυτόν το λόγο θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των συναδέλφων αναπληρωτών.

Απαιτούμε

· Να νομοθετηθεί άμεσα η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή και παράλληλα με τη θεσμική διαδικασία να γίνουν προεργασίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί εφικτή η σταδιακή εφαρμογή του νόμου

· Να αποσυρθεί το άρθρο 35Α που αλλάζει την οργανικότητα του Νηπιαγωγείου

· Να μην κλείσει κανένα τμήμα Νηπιαγωγείου και να ιδρυθούν επιπλέον 1.000-2000 Νηπιαγωγεία για να μπορούν να φοιτήσουν και τα 45.000 προνήπια

· Να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και να στελεχωθούν όλα τα Νηπιαγωγεία σε αναλογία 1 Νηπιαγωγός:15 παιδιά

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων και θα μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών, όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (μειονοτικά σχολεία κλπ.), αλλά και αυτών που αναγκάζονται να οδηγηθούν σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια.