ТРОПАР И КОНДАК

Църковни песнопения

ТРОПАР И КОНДАК- АУДИО

Тропар на св. Николай, гл.4

Правило вери и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, Яже вещей Истина:

сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая,

отче священноначальниче Николае,

моли Христа Бога, спастися душам нашым.

Правило на вярата и образец на кротост, учител на въздържанието

те показа на Твоето стадо Този, Който е истината на нещата,

поради това със смирението придоби величие, а с нищетата богатство,

отче свещеноначалниче Николае,

моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Кондак, глас 3, подобен: Дева днес

В Мирех святе священнодействитель показался еси:

Христово бо преподобне Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людей твоих,

и спасл еси неповинныя от смерти. Сего ради освятился еси,

яко великий таинник Божия благодати.

В Мир, свети, свещенодейственик си се показал,

Христовото Евангелие изпълнил, положил си душата си за твоите люде

и си спасил невинните от смърт,

ето защо си се осветил като велик таиник на Божията благодат.

Друг превод:

В град Мир, светецо, се прослави като свещенодеец,

защото, преподобне, като изпълни Христовото евангелие,

положи душата си за твоите люде и спаси от смърт невинните.

Заради това се освети като велик таинник на Божията благодат.