СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ- филм


АВТОРСКИ ФИЛМ НА БИБЛИОТЕКА "ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ" http://hristianche.ucoz.com

ПОКЛОНЕНИЕ ДО БАРИ ПРИ МОЩИТЕ НА СВ. НИКОЛАЙ


ċ
Грета Бабулкова,
5.02.2015 г., 9:29
Comments