Frankfurt

Undervisningen hålls vanligtvis utvalda lördagar kl. 9:15 till 12:30 i svenska kyrkans lokaler i Frankfurt Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.


Eleverna i Frankfurt delas vanligtvis i fem åldersgrupper enligt varje elevs årskurs i "vardagsskolan" (tysk / europeisk / internationell skola).

Våra grupper och lärare för läsåret 2021/22 --- uppdaterat 2021-8-18 -- det har blivit lite ändringar från 20/21:

Grupp Kerstin : årskurs 1

Grupp Johanna : årskurs 2 + 3

Grupp Hannie : årskurs 4 + 5

Grupp Gustav : årskurs 6 + 7

Grupp Åsa : årskurs 8 - 13

(Man går vanligtvis i årskurs 1 under skolåret som börjar efter eleven fyllt 6 (sex) år.)


Vårt SCHEMA för läsåret 2021/22

--- uppdaterat 2021-9-05: undervisning 30/10; 2/10 eller 30/10 kan eventuellt bli utflyktsdag...
--- uppdaterat 2021-9-29: eventuella utflykter organiseras av lärarna individuellt --> strukna här i schemat.


2021:

september:

5 (söndag!) -- kl. 15:00: "avslutningsfest" för det gångna läsåret (i kyrkan)

11 -- undervisning

18 -- undervisning

25 -- LEDIG

oktober:

2 -- undervisning (trots höstlov för FIS) -- eventuellt utflyktsdag, förlängt till kl. 14...

9 -- höstLOV (början)

16 -- höstLOV (mitten)

23 -- höstLOV (slutet)

30 -- undervisning (trots höstlov ESRM & ESF FfM) -- eventuellt utflyktsdag, förlängt till kl. 14...

november:

6 -- undervisning (höstlov ESF FfM)

13 -- LEDIG

20 -- undervisning

27 -- LEDIG

december:

4 -- undervisning

11 -- undervisning (slut på höstterminen)

18 -- julLOV

25 -- JUL

2022:

januari:

--- ny termin -- inget bestämt än, vi återkommer...


Barnen tar vanligtvis med sig ett fika (smörgås, bulle, frukt etc), gärna också en flaska vatten. P.g.a. hygienkraven i samband med corona-pandemin ser vi f.n. gärna att det bara äts på rast utomhus.

Dessutom ska varje elev ha med sig papper (lösa blad), skrivpenna (blyertspenna, reservoarpenna el. dyl.) och färgpennor. Gärna också sax, klister (limstift) och pennvässare.


Information om anmälan och anmälningsformuläret hittas HÄR.


Kontakta oss gärna: frankfurt@svenskaskolan.de

Corona-pandemi -- informationer för läsåret 2020/2021:

Eftersom elever från många olika städer runtomkring Frankfurt kommer ihop i svenska skolan vill vi vara mycket noggranna med våra åtgärder för att minimera smittspridningen.


--- Uppdatering 2021-01-02: Undervisningen fortsätter tills vidare digitalt hemifrån, under användning av BigBlueButton (tack för stödet från "Digitalstadt Darmstadt"!) eller eventuellt Zoom eller MS Teams (detailjer meddelas av respektive lärare).


--- Uppdatering 2020-08-14: Vi skulle vilja förklara några detaljer för er idag -- se HÄR (länk)!


--- Uppdatering 2020-08-07: styrelsen har bestämt att användning av ansiktsskydd ("Mund-Nase-Bedeckung", "Alltagsmaske") krävs av alla under hela vistelsen i undervisningslokalerna (undantag: utomhus [rast], så länge ett större avstånd [>2m] till alla andra hålls och personen står still)!

Detaljer av vårt Corona-koncept har nu lagts fast i följande filer:

"Välkomna till ett nytt läsår 2020/2021" version 7/8-'20

"Hygienkoncept i Corona-tider för Svenska Skolan i Frankfurt" version 7/8-'20

"Överenskommelse för föräldrar" version 14/8-'20

---> OBS: Överenskommelsen måste skrivas på av vårdnadshavarna för varje barn och lämnas när barnet för första gången kommer till svenska skolan.


--- Uppdatering 2020-05-01: Vår ursprungliga informationstext hittas här (klick!)