Frankfurt

Undervisningen hålls vanligtvis utvalda lördagar kl. 9:15 till 12:30 i svenska kyrkans lokaler i Frankfurt Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.

Corona-pandemi:

--- Uppdatering 2020-08-07, 1.: styrelsen har bestämt att användning av ansiktsskydd ("Mund-Nase-Bedeckung", "Alltagsmaske") krävs av alla under hela vistelsen i undervisningslokalerna (undantag: utomhus [rast], så länge ett större avstånd [>2m] till alla andra hålls och personen står still)!

--- Uppdatering 2020-08-07, 2.: Detaljer av vårt Corona-koncept har nu lagts fast i följande filer:

"Välkomna till ett nytt läsår 2020/2021" version 7/8-'20

"Hygienkoncept i Corona-tider för Svenska Skolan i Frankfurt" version 7/8-'20

"Överenskommelse för föräldrar" version 14/8-'20

---> OBS: Överenskommelsen måste skrivas på av vårdnadshavarna för varje barn och lämnas när barnet för första gången kommer till svenska skolan.--- Uppdatering 2020-08-14: Vi har nur, utifrån anmälningarna som vi har fått in, äntligen lagt...

SCHEMAT för höstterminen 2020
(med reservation för senare uppdateringar)--- Uppdatering 2020-08-14: Vi skulle vilja förklara några detaljer för er idag -- se HÄR (länk)!


Dessutom BRA att VETA:
Eleverna i Frankfurt delas i totalt 5 (fem) åldersgrupper enligt varje elevs årskurs:

Grupp Johanna: årskurs 2

Grupp Åsa: årskurs 3

Grupp Hannie: årskurs 4 + 5

Grupp Gustav: årskurs 6 + 7

Grupp Malin: årskurs 8 - 13

(Man går vanligtvis i årskurs 1 under skolåret som börjar efter eleven fyllt 6 (sex) år.)


Den ursprungliga ("originala") informationstexten om Corona följer:

Eftersom elever från många olika städer runtomkring Frankfurt kommer ihop i svenska skolan vill vi vara mycket noggranna med våra åtgärder för att minimera smittspridningen.

Därför begränsas antalet elever i lokalerna så att alla kan hålla bra avstånd från varandra. Men det betyder att många elevgrupper måste delas och undervisas i två hälfter, en mellan kl. 9:15 och kl. 10:45 och den andra mellan kl. 11:15 och kl. 12:45.

Vi kan inte heller undervisa alla fem grupper samtidigt. Därför blir det sannolikt olika lördagar för olika åldersgrupper. Dessutom blir det färre undervisningstillfällen på plats i svenska kyrkan.

Lärarna kommer att erbjuda distansundervisning på andra lördagar med hjälp av videokonferenstjänsten "Big Blue Button" (vi har nu tillgång till en fullversion, tack vare stöd från "Digitalstadt Darmstadt").

Schemat är under utveckling och publiceras här mellan 10/8 och 17/8.

OBSERVERA: Vi utgår ifrån att barn som precis börjar skolan inte kan förväntas att uppfylla alla våra krav på hygien, distanshållning och användning av ansiktsskydd. Därför blir det, åtminstone i början av höstterminen 2020, INGEN undervisning för nybörjare (årskurs 1)! MEN vi välkomnar ändå era anmälningar för barn som börjar skolan i höst, dock UTAN att ni betalar för dessa barn!

Så fort vi anser att kraven kan lättas (eller att förstaklassarna kan följa reglerna) kommer vi att kontakta er.

OBS: Även nybörjare måste anmälas senast 23 september så att vi kan ansöka om bidraget från skolverket! Utan det kan vi inte undervisa barnen även om undervisningen för nybörjarna förhoppningsvis kan börja efter jul...

_________________________________________________________________________________________________________

Vi utvecklar även ett hygienkoncept som kommer att lägga speciella krav på lärare, föräldrar och elever (som t.ex. avstånd från alla medmänniskor och användning av ansiktsskydd under hela vistelsen i undervisningslokalerna[!!]). Detaljerna kommer att publiceras här under första hälften av augusti månad. Föräldrarna förväntas att förklara reglerna för sina barn och att själva hålla sig till dem.

OBS: Vi (särskilt våra lärare) kommer att göra allt för att minimera smittspridningen. Men deltagandet i vår undervisning sker helt på egen risk!!

Genom att anmäla dina barn accepterar du att undervisningen kommer att vara annorlunda och omfattar ett mindre antal lektioner per termin / läsår än förut.

Dessutom vill vi att du möjliggör för dina barn att delta i distansundervisningen, vilket kräver tillgång till en dator eller annan enhet med "headset" (hörlurar och mikrofon) och internet (plus gärna också en kamera, "webcam"). Tekniska detaljer hittas på "docs.bigbluebutton.org".

OBS: Har du flera barn i svenska skolan, även i olika grupper, så kan det hända att de erbjuds distansundervisning samma lördag förmiddag. Men tänk på att det vanligtvis räcker med en Smartphone (el. dyl.) och 1Mbps internetbandbredd per elev.

========================================================================

Barnen tar vanligtvis med sig en fika (smörgås, bulle, frukt etc), gärna också en flaska vatten. Men p.g.a. hygienkraven i samband med Corona-pandemin ser vi gärna att det bara äts på rast utomhus.

Dessutom ska varje elev ha med sig papper (lösa blad), skrivpenna (blyertspenna, reservoarpenna el. dyl.) och färgpennor. Gärna också sax, klister (limstift) och pennvässare.


Information om anmälan och anmälningsformuläret hittas HÄR.

Schema över undervisningstillfällen i Frankfurt:

Schemat till det kommande skolåret 2020/21 kommer att publiceras här mellan 10/7 och 20/7.

Åtminstone för en del av elevgrupperna börjar undervisningen på lördagen den 22 augusti!

P.ga. Corona-situationen blir det INGEN samling med föräldrar i kyrkan. Informationer som vanligtvis meddelas då kommer att skickas ut via e-post till alla som har anmält sina barn i tid.

OBS! Anmälan måste ske allra senast på onsdagen den 19 augusti.

Dessutom krävs före varje undervisningstillfälle att det bekräftas separat fram till dagen innan kl. 15 kl. 19 vilka elever som kommer. Elever som inte är anmälda kan eventuellt behöva att skickas hem igen!

Kontakta oss gärna: svenska.skolan.i.frankfurt@t-online.de, jos@majs.de