Σερφάροντας στη σχολική Φυσική


Ο ιστότοπος που βρίσκεστε προτείνει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης.

Μια εγκυκλοπαίδεια της Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου, που συμπληρώνεται κι ανανεώνεται.

Επειδή ο ιστότοπος μεταφέρθηκε από τα classic στα new GoogleSites, οι ιστοσελίδες είναι υπό ανακατασκευή και εμφανίζονται σταδιακά. Πολλές flash εφαρμογές που χρησιμοποιούσαμε δεν υποστηρίζονται πια και γίνεται προσπάθεια αντικατάστασής τους από άλλες εφαρμογές.

Ο ιστότοπος μπορεί να προβληθεί από κάθε browser και συσκευή. Σταδιακά θα περιέχει:

θεωρία Φυσικής, με βάση την τρέχουσα ύλη κάθε τάξης

ερωτήσεις, ασκήσεις για εμπέδωση κι αξιολόγηση

εικόνες & video-animations για τα φυσικά φαινόμενα

παρουσιάσεις-σχέδια μαθήματος για τη διδασκαλία τής Φυσικής

επιστημονικά άρθρα Φυσικής διασκευασμένα σε απλή γλώσσα

μαθηματικά εργαλεία για τη μελέτη τής Φυσικής

.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κύματα

🆕 βοήθημα 11/9/2022

Γ' Λυκείου

Ύλη Φυσικής 2022-2023

🆕 ΦΕΚ 10/9/2022

Α' Λυκείου

Ύλη Φυσικής ΘΣ 2022-2023

🆕 ΦΕΚ 10/9/2022

Β' Λυκείου

Ύλη Φυσικής 2022-2023

🆕 ΦΕΚ 10/9/2022

Γ' Λυκείου

Πανελλαδικές Φυσικής 2022

🆕 θέματα & λύσεις 10/6/2022

Γ' Λυκείου

Ηλ. αντίσταση - Νόμος Ohm

🆕 προσομοίωση 2/3/2022

Γ' Γυμνασίου

Ηλεκτρικό ρεύμα

🆕 παρουσίαση 2/3/2022

Γ' Γυμνασίου

Θέματα Πανελλαδικών

🔄 ιστοσελίδα 30/1/2022

Γ' Λυκείου

Μετατόπιση - Διάστημα

🔄 προσομοίωση 27/9/2021

Α' Λυκείου

Θέση - Μετατόπιση

🔄 προσομοίωση 24/9/2021

Β' Γυμνασίου & Α' Λυκείου

Πίεση ρευστών

🆕 προσομοίωση 13/9/2021

Β' Λυκείου

Ελεύθερη πτώση

🆕 βίντεο 8/9/2021

Α' Λυκείου

Νόμος Coulomb

🔄 προσομοίωση 8/9/2021

Γ' Γυμνασίου & Β' Λυκείου

Κύκλος αναφοράς τής Α.Α.Τ.

🔄 προσομοίωση 5/9/2021

Γ' Λυκείου

3oς Νόμος τού Newton

🆕 προσομοίωση 4/9/2021

Α' Λυκείου

Η αδράνεια τής ύλης

🔄 βίντεο 4/9/2021

Α' Λυκείου

1011 2

.