[ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ] [Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης]

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
23/06/2020 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
>
Νέα διδακτέα ύλη πανελλαδικών 2020-21
26/10/2019 − Φυσική Β΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη 2019-20 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
26/10/2019 − Φυσική A΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη 2019-20 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
26/10/2019 − Φυσική Γ΄ Γυμνασίου
> Διδακτέα ύλη 2019-20 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
26/10/2019 − Φυσική B΄ Γυμνασίου
> Διδακτέα ύλη 2019-20 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
18/06/2019 − Ιστολόγιο - σχόλια
> ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2019: Τα θέματα, σχολιασμός και οι λύσεις
17/06/2019 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Νέα διδακτέα ύλη πανελλαδικών 2019-2020
18/05/2019 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Όλα τα θέματα Πανελλαδικών
2002-2018 (Ημερησίων−Εσπερινών Λυκείων &Ομογενών) 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1η έκδοση)
08/05/2019 − Φυσική Β΄ Γυμνασίου
&
Φυσική Α΄ Λυκείου
> 1ος Νόμος τού Newton
(νέο βίντεο)
23/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Μεθοδολογία ασκήσεων - Εφαρμογές (ενημέρωση)
22/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη πανελλαδικών 2018-2019
17/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ - όλο το κεφάλαιο σε downloadable pdf (πρώτη έκδοση)
17/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Τα μεγέθη ΕΡΓΟ & ΙΣΧΥΣ (ΔΥΝΑΜΗΣ / ΡΟΠΗΣ)
(νέα ενότητα)
17/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Τα μεγέθη ΚΙΝΗΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(νέα ενότητα)
17/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Τα σενάρια για την ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ (νέα ενότητα)
05/08/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Το μέγεθος ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ (νέα ενότητα)
01/07/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ - όλο το κεφάλαιο σε downloadable pdf (νέα έκδοση)
30/01/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ > Το φαινόμενο DOPPLER
(νέα έκδοση)
28/01/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ > Το φαινόμενο ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ (νέα έκδοση)
15/01/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ > Μελέτη ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (νέα έκδοση)
14/01/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ > Μελέτη ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ (νέα έκδοση)
14/01/2018 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ > Το φαινόμενο ΚΥΜΑ
(νέα έκδοση)
28/12/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ > Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Νέα έκδοση)
27/12/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ > Σύνθετη ταλάντωση (Νέα έκδοση)
26/12/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ > Φθίνουσα ταλάντωση (Νέα έκδοση)
26/12/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ > Εξαναγκασμένη ταλάντωση (Νέα έκδοση)
18/11/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ > Απλή αρμονική ταλάντωση & κυκλική ομαλή κίνηση (Νέα βίντεο-προσομοίωση)
06/10/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΡΟΥΣΕΙΣ  (Νέα έκδοση) >
Το φαινόμενο «κρούση» -
Κεντρική ελαστική κρούση
16/9/2017 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη πανελλαδικών
2017-18
18/10/2016 − Φυσική B΄ Γυμνασίου
> Διδακτέα ύλη 2016-17 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
2/10/2016 − Φυσική Γ΄ Γυμνασίου
> Διδακτέα ύλη 2016-17 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
2/10/2016 − Φυσική A΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη 2016-17 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
26/9/2016 − Φυσική Β΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη 2016-17 (αναλυτική, με όλες τις ερωτήσεις/ασκήσεις που αφαιρούνται)
26/9/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Διδακτέα ύλη πανελλαδικών 2016-17
13/4/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ > Δυνάμεις "εσωτερικής τριβής" στην κίνηση ρευστών (Νέα ενότητα)
12/4/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ > Ενεργειακή μελέτη ρευστού (Νέα ενότητα)
11/4/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ >
Το φαινόμενο  "κίνηση ρευστού" (Νέα ενότητα)
10/4/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ >
Το φαινόμενο "ισορροπία ρευστού" (Νέα ενότητα)
10/4/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ >
Δυναμική μελέτη ισορροπίας
& σύνθετης κίνησης στερεού"
(Νέα ενότητα)
25/3/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ > Πανελλαδικές θέμα 1
(λύσεις με αιτιολόγηση)
5/3/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  
(Νέα ενότητα)
Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις
4/3/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  >
Το μέγεθος "ροπή αδράνειας"
(Νέα ενότητα)
17/2/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  >
Το μέγεθος "ροπή δύναμης"
(Νέα ενότητα)
13/2/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  >
Μελέτη σύνθετης κίνησης στερεού (κύλιση)  (Νέα ενότητα)
10/2/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  >
Το φαινόμενο "στροφική κίνηση"  (Νέα ενότητα)
4/2/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  >
Το φαινόμενο "μεταφορική κίνηση"  (Νέα ενότητα)
31/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ (και το φαινόμενο Doppler)  > Πανελλαδικές θέμα 1 (λύσεις με αιτιολόγηση)
31/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  > Ασκήσεις σχολικού βιβλίου στο φαινόμενο Doppler (Λύσεις)
27/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Το φαινόμενο Doppler
20/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα) Πανελλαδικές θέμα 1
(λύσεις με αιτιολόγηση)
14/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Το φαινόμενο "Στάσιμο κύμα"
3/1/2016 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις
30/12/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου (Λύσεις)
22/12/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Μελέτη συμβολής επιφανειακών αρμονικών κυμάτων
22/12/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Μελέτη γραμμικού αρμονικού κύματος
16/12/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΥΜΑΤΑ  (Νέα ενότητα)
Το φαινόμενο «κύμα»
8/12/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου (λύσεις) - Πανελλαδικές θέμα 1 (λύσεις με αιτιολόγηση)
27/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Εξαναγκασμένη ταλάντωση
23/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Μελέτη φθίνουσας ταλάντωσης
20/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Μελέτη σύνθετης ταλάντωσης (διακρότημα)
18/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Μελέτη σύνθετης ταλάντωσης (αρμονικής)
13/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις
11/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Απλή αρμονική ταλάντωση (γραφική περιγραφή)
3/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Απλή αρμονική ταλάντωση (κινητική-δυναμική-ενεργειακή περιγραφή)
3/11/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (Νέα ενότητα)
Το φαινόμενο «ταλάντωση»
30/10/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΡΟΥΣΕΙΣ  (Νέο ενότητα)
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου (λύσεις) - Πανελλαδικές θέμα 1 (λύσεις με αιτιολόγηση)
30/10/2015 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> ΚΡΟΥΣΕΙΣ  (Νέο ενότητα)
Το φαινόμενο «κρούση» - Κεντρική ελαστική κρούση
22/6/2015 − Επιστημονικά άρθρα
> … Κι αν η Γη σταματούσε να περιστρέφεται; (Νέο άρθρο)
23/1/2015 − Επιστημονικά άρθρα
> Κινητά και Wi-Fi μάς σκοτώνουν σταδιακά; (Νέο άρθρο)
31/12/2014 − Επιστημονικά άρθρα
> Τι "σκοτώνει" τη μπαταρία τού laptop / smartphone (Νέο άρθρο)
13/10/2014 − Φυσική B΄ Λυκείου
> ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ  
(Νέο κεφάλαιο)
Θεωρία και βιντεο-προσομοιώσεις
9/10/2014 − Η νέα διδακτέα ύλη Φυσικής συμπληρωμένη με διευκρινίσεις, σχόλια και με ποιες ερωτήσεις−ασκήσεις δε διδάσκονται
5/12/2013 − Φυσική B΄ Λυκείου
> ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ -
Αδιαβατική μεταβολή
(Νέα βίντεο - προσομοίωση)
5/11/2013 − Φυσική Β΄ Γυμνασίου
> Προσαρμογή των αναρτημένων κεφαλαίων στη νέα διδακτέα ύλη (2013-2014)
8/8/2013 − Επιστημονικά άρθρα
> «Θεέ μου… τι κάναμε?» (Ενημέρωση άρθρου)
Η μαύρη επέτειος τής ρίψης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα
29/5/2013 − Επιστημονικά άρθρα
> Όταν ο … ουρανός έπεσε στη Γη
(Νέο άρθρο)
9/5/2013 − Φυσική Α΄ Λυκείου
> ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
(Νέες βίντεο-προσομοιώσεις)
2/5/2013 − Φυσική B΄ Λυκείου
> ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
(Νέες βίντεο-προσομοιώσεις)
30/4/2013 − Φυσική Γ΄ Λυκείου
> Τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ταξινομημένα κατά έτος και κεφάλαιο (ενημέρωση με όλα τα θέματα από 2002-2012)
16/4/2013 − Επιστημονικά άρθρα
> Κίνδυνος από τις λάμπες "οικονομίας"! (Νέο άρθρο)
4/4/2013 − Μαθηματικά εργαλεία
> Online σχεδιασμός γραφικών παραστάσεων (Νέο πολύ εύχρηστο πρόγραμμα για σχεδιασμό, αποθήκευση και λήψη)

Η εγκυκλοπαίδεια της Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου, που συνεχώς εμπλουτίζεται κι επικαιροποιείται. Περιέχει:
θεωρία σύμφωνα με την τρέχουσα διδακτέα ύλη
βίντεοπροσομοιώσεις φαινομένων και εικονικών πειραμάτων
ερωτήσειςασκήσειςδιαγωνίσματα για εμπέδωση κι αξιολόγηση
μαθηματικά εργαλεία απαραίτητα στη μελέτη τής Φυσικής
επιστημονικά άρθρα διασκευασμένα σε απλή γλώσσα‣  Δεν επιτρέπεται η −με οποιοδήποτε τρόπο− χρήση τού υλικού τού ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς.
‣  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα ό,τι περιέχει ο ιστότοπος μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
‣  Μπορείτε να αναδημοσιεύσετε τμήμα τού υλικού τού ιστοτόπου μόνο με αναφορά (link) στην πηγή.
Επισκέπτες ιστότοπου