4th SUITMA International Seminar,

13th January 2023 (Friday), Toruń

On behalf of the Research Team EF Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) , Bydgoszcz-Toruń Branch of the Polish Soil Science Society and the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, we cordially invite you to the SUITMA International Seminar, focused on current problems of urban, industrial, traffic, mining and military areas soils research.


Date: 13th January 2023 (Friday).

Venue: Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń, ul. Lwowska 1, auditorium 104.

Format: hybrid (in-person and online).

We invite you to submit your proposed topics for papers and posters.

Deadline for registration with presentation (abstracts up to 300 words) - December 15th, 2022.

Deadline for registration without presentation - January 5th, 2023.

Information on the qualification and form of presentation will be sent by December 23rd, 2022.

Participation in the seminar is free. All lectures will be delivered in English.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oral presentations:

The seminar session presentations will generally take 20 minutes (including 5 min Q/A).

The online presentations saved in pdf format should be sent to sulik@umk.pl untill 9th January 2023.


Poster presentations:

The original size of poster should be A1. Poster can be prepared in any graphical program or Microsoft Office Power Point, saved in pdf. and send to sulik@umk.pl

untill 9th January 2023.. All posters will be available for all registered participants to watch during seminar time.

Each poster author will have 5 minutes to present his/her poster:

  • authors attending in person should print posters and will present it in the seminar room.

  • authors attending online will do it on the MS Teams platform.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizing Committee:

Piotr Hulisz

Przemysław Charzyński

Sławomir Sulik

4th SUITMA International Seminar


W imieniu ID-UB EF Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) , Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne SUITMA, poświęcone aktualnym problemom badań gleb obszarów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, kopalnianych i wojskowych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów referatów oraz posterów.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami (do 300 słów) - 15 grudnia 2022 r.

Termin rejestracji bez wystąpienia - 5 stycznia 2022 r.

Informacja na temat zakwalifikowania i formy prezentacji zostanie przesłana do 23 grudnia 2022.

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.

Termin i miejsce seminarium: 13 stycznia 2022 r.,

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, audytorium 104.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszystkie wykłady będą wygłoszone w j. angielskim.

Zapraszamy do Torunia !!!Seminar Programme

Time zone: Central European Summer Time (CEST), UTC +2


8.30 - 9.00 – Registration

9.15 - 9.30 – Opening of the seminar.

Key note lecture

9.30 - 10.15 John Kim (Chairman of the SUITMA Working Group, National University of Seoul, South Korea): SUITMA and Soil Security

10.00 - 11.30 – Session 1

10.00 - 10.30tbal

10.30 - 11.00tbal

11.00 - 11.30tbal

11.30 - 12.00 – Coffee break (room no. 169).

12.00 - 13.30 – Session 2 (online presentations)

1

2

3

4

13.30 - 14.30 – Poster session (room no. 104).

1

2

3

4

5

14.30 - 15.00 – General discussion. Closing of the seminar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza w terminie do 15.12.2022 roku lub 5.01.2023 roku (bez prezentacji).

W imieniu organizatorów

Piotr Hulisz

Przemysław Charzyński

Rejestracja na Seminarium: