หน้าแรก
โครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ปี 2561
(เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561)

ติดตามข้อมูลข่าวสารในรายวิชาได้ที่นี่
และสำหรับแฟนคลับ สามารถติดตามกันได้ที่ Instagram (sudthidol)
ครบทุกอย่าง ทุกวิชาที่อาจารย์หมอโจ้สอนทุกภาคการศึกษารายวิชาที่อาจารย์สอนในภาคการศึกษานี้ 1/2561

บรรยากาศเมืองสุรินทร์


ภาพบรรยากาศตลาดไนท์เมืองสุรินทร์ในช่วงทีมีเทศกาลงานช้าง ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้คนยังเดินจับจ่ายซื้อของกัน เหมือนกับช่วงที่ไม่มีงานเทศกาลต่างๆ ในจังหวัด แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแตกต่างจากช่วงที่ไม่มีงานเทศกาลคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับภรรยาชาวไทย เพื่อมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดสุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง ขอให้ทุกๆ ท่านสนุกกับเทศกาลเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับ

ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวสารจากสัตวแพทยสภา

  ส่ง 2 ม.ค. 2556 01:37 โดย sudthidol chaichin
 • ข่าวสารจากสัตวแพทยสภา

  ส่ง 29 พ.ย. 2555 00:00 โดย sudthidol chaichin
 • งานมอบหมายรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา2/2555
  ให้นักศึกษาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555

  ได้เข้าไปตรวจสอบการมอบหมายงานที่เฉพาะแต่ละรายวิชา

  ที่หน้าเว็บเพจของรายวิชานั้นๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

   คลิ๊กที่นี่

  ส่ง 29 ม.ค. 2556 00:26 โดย sudthidol chaichin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Word of the Week

 • หนทางยังอีกยาวไกล เป้าหมายยังอีกยาวนาน
  หนทางที่จะเดินทางไปข้างหน้ายังอีกยาวนาน คนเราไม่สามารถหยุดการเดินทางได้
  การเดินทางของชีวิต คิอ การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ส่วนเป้าหมายของการเดินทาง
  ยังอีกยาวนานกว่าจะถึงเป้าหมาย เพราะเป้าหมายในชีวิตของคนไม่มีวันจบลงด้วย
  เป้าหมายๆ เดียว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จุดจบของเป้าหมายซึ่งอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงก็คือ
  จุดจบของการเดินทาง

  ส่ง 5 ก.พ. 2556 23:13 โดย sudthidol chaichin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Recent Announcements

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Homework Assignments

 • ประกาศด่วนถึงนักศึกษา ที่เรียนกับอาจารย์หมอโจ้ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้นักศึกษาทำประวัติ ส่วนตัวนักศึกษาใน ไฟล์เอกสาร (word) โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ชื่อ - นามสกุล     2. ชื่อเล่น   3. ที่อย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2555 19:39 โดย sudthidol chaichin
 • ประกาศถึงนักศึกษาที่เรียนกับหมอโจ้ทุกคนในระดับ ป.ตรี ให้นักศึกษาทำประวัติ ส่วนตัวนักศึกษาใน ไฟล์เอกสาร (word) โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ชื่อ - นามสกุล     2. ชื่อเล่น    3. ที่อย ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2555 19:49 โดย sudthidol chaichin
 • สอบรายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ สอบบทที่ ๑ และบทที่ ๒ดูรายละเอียดหัวข้อที่สอบในจุดประสงค์การเรียนรู้และให้ดูเพิ่มเติมในเรื่องกรณีตัวอย่างโดยเฉพาะในบทที่ ๒ เพิ่มเติมและในแต่ละกรณีให้หาต ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2554 01:04 โดย sudthidol chaichin
 • สอบรายวิชา Swine Diseases and Sanitation กำหนดสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ในเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1
  ส่ง 23 ก.พ. 2554 18:32 โดย sudthidol chaichin
 • ส่งรายงานกลุ่มที่จะนำเสนอ รายวิชา Animal Diseases and Sanitatio ส่งรายงานกลุ่มที่จะนำเสนอในวันที่ 13 มกราคม 2554 ให้นักศึกษาส่งไฟล์ผ่านทาง email ของอาจารย์เพื่อตรวจสอบไวรัสก่อนนำเสนอไม่เกินเที่ยงของว ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2554 22:12 โดย sudthidol chaichin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments