Studenterrådets Børnehus

Studenterrådets Integrerede Børnehus er en institution med 36 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser.

Vi har i det nye år haft en stor tilstrømning til vores venteliste, hvilket betyder at vi pt. er fyldt op.
Der vil først være ledige pladser efter sommerferien. 
Opskrivningen på vores venteliste påvirker ikke ens plads i det kommunale venteliste system.
Og selvom det ser sort ud, kan det tænkes at dem der står foran en på ventelisten har fået en anden plads eller er flyttet.
Det er derfor en god ide at skrive sig op tidligt, hvis man tænker at man gerne vil have plads til sit barn. 

Ventelisten bliver prioriteret efter :
-om man har søskende i institutionen
-Hvornår man skriver sig op
-tilknytning til universitetet
-om man er gæsteforsker/underviser/studerende


Alle er velkomne til at skrive sig op på vores venteliste.
Hvis du har tilknytning til Københavns Universitet har dit barn fortrinsret til en institutionsplads.


I vores hverdag vægter vi: 
  • At hvert enkelt barn føler sig set.
  • At hvert enkelt barn oplever tid og ro til at udforske omverdenen.
  • At børnene bliver inspireret og udfordret gennem forskelligartede aktiviteter og miljøer.
  • At vi som voksne ser børnenes forskellighed som en væsentlig værdi og at praksis, rutiner og aktiviteter justeres således, at hvert enkelt barn trives i gruppen med deres forskelligheder.
Lidt om personale:
  • Vi har alle taget et længervarende kursus i børns motoriske udvikling.
  • En pædagog har taget en efteruddannelse som Marte Meo terapeut, som understøtter børns sammenspil og relations dannelse.
  • Vi er alle på nuværende tidspunkt igang med et kursusforløb omkring børns sproglige udvikling og sprog stimulering.

Yderligere information om vores pædagogiske praksis vil kunne findes uddybet i vores lærerplan her på hjemmesiden når vi er færdige med at revidere den. Ring endelig hvis I har spørgsmål.
Mvh. Studenterrådets Børnehus