ΒΑΘΜOI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


ΑΕΜ Βαθμός

2265 6

1450 5

5228 5

5025 5

2040 5

2067 5

4896 5

5035 5

5262 5

4719 5

4871 5

5068 5

5104 5

2017 5


Οι υπόλοιποι έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό < 4.

Όσοι επιθυμούν μπορoύν να δουν γραπτά την Πέμπτη 10/10, 10-12 πρωί.