ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 29 MAΪΟΥ 2019 ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ 100%.

Ενδεχόμενα θα δοθεί bonus γιά τα φυλλάδια ασκήσεων.