Om Stengårdshave IV

Et smørhul i en børnevenlig kommune

Grundejerforeningen Stengårdshave IV ligger Marie Grubbes Allé og Stengårdsvænge i Bagsværd. Her er alt er tæt på; skoler, institutioner, indkøb, sportsaktiviteter, sø, skov, S-bane og bus. Motorvejen ligger et par km væk. Langt nok til at den ikke generer og tæt nok på til, at du på få minutter er på vej ud af byen syd, nord eller vest på.

Plads til alle

Området er rigtig godt for børnefamilier, men er også velegnet som base for det aktive seniorpar eller for ældre mennesker med behov for nærhed til offentlig service. Man kan bo her hele sit liv eller det kan være en station på vej videre i tilværelsen. Ofte bor ejerne længe i husene, når de først har købt et.

Fællesskabet bæres af grundejerne. Der er fællesskab om børnene, spiseklubber, byggeprojekter, besøg hos hinanden, snak over hækken eller når man mødes på stierne mellem husene.

Fællesskabet er vigtigt

I grundejerforeningen lægger vi vægt på fællesskabet. Sommerfesten holdes midt i august, hvor vi begynder med boldspil, eller anden social aktivitet, som lege for børn og voksne. Bagefter griller vi sammen og hygger os i festteltet, ofte til de sene timer. Den store kagekonkurrence er altid et hit, især blandt børnene. Sommerfesten ryster os sammen, for normalt deltager mindst halvdelen af grundejerne. I februar holder vi fastelavnsfest med tøndeslagning, præmier og det hele i lokaler på Stengårdens skole. Ligeledes har vi et fantastisk halloween-arrangement, som normalt bliver arrangeret af kræfter udenom bestyrelsen. Ca. hvert andet år har vi et "åbent hus"-arrangement, hvor alle de grundejere der har lyst, kan åbne dørene for hinanden. Det plejer at være en stor succes, og meget hyggeligt.

Husene

Det der i 1957 startede som 71 ens række- og dobbelthuse er i dag indrettet på mange forskellige måder. Husene har første sal, og er født med halv kælder. Mange har i tidens løb gravet kælder ud under hele huset eller udvidet stuetagen ud i haven i takt med skiftende behov og økonomi. Husenes og områdets særpræg er her stadig - en lille landsby i byen.

Grundejerforeningen

Medlemskab af grundejerforeningen koster 400 kr. om året.

Der er en tinglyst deklaration på husene om, at man skal være medlem. Kontingentet bruges til vedligeholdelse af mindre fællesarealer, foreningens udstyr, som man kan låne og til fællesarrangementer. Du kan finde mere information om økonomi og udstyr her på hjemmesiden.


Tekst forfattet af bestyrelsen 2013 - opdateret 2024