Kvalifikace

Ing. Andrej Smatana - jednatel
  • SPŠ stavební v Nitře, obor pozemní stavby (1998-2002)
  • Fakulta stavební VUT v Brně, obor konstrukce a statika staveb (2002-2007)
  • praxe ve statické kanceláři Infosprojekt (2004-2007)
  • autorizace v oboru Statika a dynamika staveb (2010)
  • statik v projekčním atelieru PamArch (2007-2016)
  • vedení projekční kanceláře se zaměřením na konstrukce a statiku staveb (od 2017)
  • 2020 - vznik společnosti STATIKA-CONSTRUCTIONS s.r.o. jako přímý nástupce Ing. Andrej Smatana - projekce a statika staveb (fyzická osoba) 

Software
 
  • Pro statickou analýzu konstrukcí používáme nejmodernější výpočetní software SCIA Engineer 19 https://sites.google.com/site/statikastaveb/kvalifikace/model.jpg?attredirects=0

Doklady     
  • Osvědčení o autorizaci                                    
       https://sites.google.com/site/statikastaveb/kvalifikace/osvedceni%20o%20AO.jpg?attredirects=0                                      


Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

ČSOB Pojišťovna a.s., pojistné plnění: 5 000 000 Kč

https://sites.google.com/site/statikastaveb/kvalifikace/Certifik%C3%A1t%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.jpg?attredirects=0