Ing. Andrej Smatana                            
https://sites.google.com/site/statikastaveb/home/civil-engineering2.jpg?attredirects=0

  • statika staveb pro Brno a okolí       

                                          

  • zpracování statické části projektů a statických posudků


  • návrh a posouzení nosných částí stavebních konstrukcí      
Specifikaci nabízených činností najděte v sekci Služby. V sekci Referenční projekty jsou fotogalerie vybraných, úspěšně realizovaných projektů.
Řešení a projekty maximálně orientuji na požadavky klientů s ohledem na platné technické normy, technologické předpisy a proveditelnost konstrukcí.