KVKMJ

Klub velocipedistů královského města Jistebnice

VELOCIPÉD
- (z lat. velox = rychlý a pes = noha, česky tolik jako stroj rychlonohý nebo rychle pádící) je vozidlo nejčastěji dvoukolové. V rovnováze je udržováno jen setrvačností hmoty a obratností jezdce, jehož silou svalovou také se přivádí do pohybu. Zprvu jezdec přiváděl velocipéd do pohybu odrážením od země, teprve v roce 1862 opatřili pánové Michaud a Lallement přední kolo dvěma šlapátky, čímž ovšem dosáhli mnohem větší rychlosti. První velocipédy byly konstrukce velmi primitivní, jízda na kolech dřevěných se železnými nákolními obručemi nebyla nijak příjemná. Roku 1867 Madison zavedl kola s paprsky drátěnými místo dřívějších kol s dřevěnými neb železnými špicemi a roku 1868 Bradfort v Americe opatřil dřevěné loukotě nákolnicemi gumovými. Přední kolo dělalo se od roku 1869 značně větší než kolo zadní, aby se dosáhlo příznivého převodu silového a rychlosti pokud možno největší. Jízda na těchto kolech však nebyla dosti  bezpečná, a proto byla velmi rychle vytlačena.
Zdroj: Ottův slovník naučný


Již přes 20 let jezdíme v Jistebnici  na historických kolech.

Tradice začala akcemi otvírání a zavírání cyklistické sezóny nazvanými První a Poslední huštění. Ze začátku se huštění účastnilo pouze pár nadšenců, po čase se stalo oblíbenou akcí, které se účastní každoročně kolem stovky cyklistů z Jistebnice i dalších míst. První huštění se koná vždy v sobotu kolem 20. března  a Poslední  huštění  v sobotu vždy kolem 20. října.

Po letech organizování Prvního a Posledního huštění se přidala i tradice letních výjezdů. Naše několikadenní výjezdy směřovaly v posledních letech na Šumavu,  Moravu i po stopách vojáka Švejka.

V minulých letech se náš klub zapojil do Obnovené ústřední jednoty velocipedistů a v roce 2013 se ujal i jejího předsednictví.

V témže roce jsme se také poprvé účastnili mistrovství světa historických kol IVCA Rally ve Veselí nad Moravou a dosáhli zde velmi dobrých výsledků (viz příloha+foto)


Kontakt: Pavel Rybařík, tel. 602 159 848, spsvd@seznam.cz


Kalendář akcí historických kol 2017


BŘEZEN
18.3. První Huštění  - pořádá KVKM Jistebnice
- kulturně-sportovní akce k zahájení cyklistické sezóny historických kol, 
- trasa Alenina Lhota - Golfové hřiště - ukázka golfu - Horní Smrkov - Jistebnice hasičárna
kontakt: Pavel Rybařík, 602 159 848, spsvd@seznam.cz, www.spsvd.cz

KVĚTEN
???. Cyklistická jízda Zahořany - Beroun

6.5. Rallye Křivonoska
- 47.ročník

20.5. Veteránská burza na Křivonosce
od 6:00 h do 12:00 h

ČERVEN
24.6. Páté Setkání cyklistů v Českých Budějovicích

ČERVENEC
?. Voldušská šlapka

SRPEN
?. Švejkovo slavnosti v Putimi

ZÁŘÍ
23.9. 130. výročí cyklistiky v Píseku

28.9. Poslední kolo VCC České Budějovice

ŘÍJEN
?. Setkání historických traktorů

LISTOPAD
?. Pražská Míle

30.10. Konference OČUJV v Písku

PROSINEC
?. Vánoční výlet na Zbraslav

Poslední huštění 2014


XXXIII.IVCA Rally Veselí nad Moravou

Historie KVKMJĉ
Spolek pro sport všeho druhu Jistebnice,
23. 2. 2014 14:58