Domov


ŠPORTNO DRUŠTVO NOVA VAS CELJE
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje (OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA CELJE)
Transakcijski račun: 06000-0044878804 Davčna številka: 16145801 Matična številka: 5265045


Vadba za otroke s starši
Vadba je namenjena predšolskim otrokom starim od 2 do 4 let 
v spremstvu odrasle osebe. Otrok pod strokovnim nadzorom in
s prilagojenimi dejavnostmi razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter postopoma spoznava in osvaja osnovne gimnastične prvine in prvine drugih športnih zvrsti. Naučijo se zavestnega nadzora položaja in gibanja telesa v prostoru. Vadba je namenjena tako staršem kot otrokom.

Vadba za otroke
 
 

Otroci vadijo brez prisotnosti staršev pod vodstvom strokovnih vaditeljev. Starost otrok je od 4 do 6 let. Celo leto otroci spoznavajo različne športno-gibalne vsebine in pridobivajo raznovrstna športno-gibalna znanja. Vadba je prilagojena starosti in razvoju otroka, prav tako igrala in športni pripomočki. Otroci se pri vadbi učijo posameznih elementarnih gibanj, kot so: preval naprej, preval nazaj, stoja na rokah, tek, poskoki in skoki, plazenje, lazenje, plezanje, dvigovanje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, metanje in podobno. Učijo se ravnotežnih spretnosti, gibalnih in ročnih spretnosti, katere jim pomagajo pri celostnem zavedanju telesa v prostoru. Pri ročnih spretnostih dobro razvijajo natančnost z meti in lovljenji žog oziroma takšnimi nalogami, ki so značilne tudi za druge ekipne športe.
 
 

Vadba za odrasle
Vadba je namenjena vsem odraslim osebam starim od 40 let naprej. V vadbi je vključena skupinska aerobna vadba ob spremljavi glasbe s poudarkom na vajah za krepitev in oblikovanje kritičnih delov telesa, kot so trebuh, noge in zadnjica. Prvi del vadbe je namenjen ogrevanju z različnimi enostavnimi gibalnimi strukturami, v drugem delu pa sledijo vaje za oblikovanje telesa in pridobivanju moči. Z raztezanjem na koncu vadbe pripomoremo k večji gibljivosti. Vadba je koreografsko enostavna, zato jo priporočamo tako začetnikom in starejšim, kot tudi tistim z več telesne kondicije.
Vadbe so namenjene starjšim in s tem so prilagojene tudi vaje. Aerobne vaje so na nivoju sposobnosti in želja članic.
 
 
 
 
 
 
 
  • Kdaj se začne sezona vadbe?
Sezona se prične zadnji teden v septembru (dan odprtih vrat)
in konča v drugi polovici maja. Zaključek sezone zapečatimo s tradicionalnim pohodom na Pohorje. 
 
 
  • Kdo vodi vadbo?
Vadbo vodijo izkušeni strokovni vodniki.
 
 

 
  • Kdo lahko obiskuje telovadbo?
Telovadbo lahko obiskujejo vsi zdravi, ki imajo željo po druženju 
ter želijo okrepiti svoje telo in duha.