Español 9

Primavera 2016                                                   
 Semanas
 Actividades  Deberes
 21Vi arbetar kring kultur/kulturer i Spanien. 
Vanliga lektionstider denna vecka. 
Los saludos en España
Los españoles somos gente abierta
Du ska lämna tillbaka din spanska textbok till Maria.
 20Vi tittar på en spansk film.
Onsdag: 09.00-10.00 9AB tillsammans. 
Fredag: 9AB tillsammans 8.20-9.10 
 18OBS! Bara en lektion denna vecka.
Bra video om verbet "gustar" : "Me gusta, le gusta, nos gusta"
Onsdag: (4/5) Skriva en uppsats  kl.9.00-10.00 i 9Bs klassrum (9AB)
 17Fredag: Bra träningsmaterial att övaInför NP-skrivaOnsdag och torsdag (28-29/4) Tala/samtala se tidsschemat
 16Inför muntliga prov i spanska
Olika uttryck att öva inför skriva/tala NP samt bedömningsfaktorer.
Onsdag: Läsförståelse, kl.9.00-10.00 i 9Bs klassrum (9AB)
Torsdag: Hörförståelse, kl.12.10-13.00 i 9Bs klassrum (9AB)
 15

Öva inför NP-läsa:

Du läser texten: "El ladrón en el tren" (s.37-38 samt 46-48 i textboken)
Arbeta med läsförståelseövningar

Facit till  "El ladrón en el tren"

Öva inför NP-höra:

Mira el video La escuela y contesta las preguntas.
Mira el video 
El uniforme escolar y contesta las preguntas.
Försök att se videon utan text!

Titta gärna på flera videon från serien "Pregunta ya!"

 12-14Du arbetar med "Mi viaje de estudios a América Latina".Klart onsdag v.15.
 11Onsdag: Du arbetar med serien Aventuras vascas, Episodio 5:"Desenlace" (Upplösningen)

Arbeta med episod 5.

Läxa till fredag: ord/fraser från episod 5. Skriftligt läxförhör.

fredag får du information om arbetet "Mi viaje de estudios a América Latina", du får även veta vart du ska resa och med vem. 

 10Du arbetar med Aventuras Vascas episod 4  "La verdad sobre Joseba" (Sanningen om Joseba)
Arbeta med Episod 4
Läxa till fredag: ord/fraser från episod 4 (uppg.1). 
Skriftligt läxförhör. 
Metro Bilbao: Klistra in dokumentet i "Aventuras vascas" och svara på frågorna om Bilbaos tunnelbanna senast på fredag.
 9Genomgång av preteritumDel 1: Preteritum genomgång 
Läxa till fredag: Arbeta klart med episod 1-3 i Drive.
 8Du arbetar med serien Aventuras vascas, Episodio 3:  Richard y Joseba tienen problemas” 

Arbeta med Episod 3

Läxa till fredag: ord/fraser från episod 3 (uppg.1). 
Skriftligt läxförhör. 6Du arbetar med serien Aventuras vascas, Episodio 2:"Richard se encuentra con la chica de sus sueños"

Arbeta med Episod 2.

Läxa till fredag: ord/fraser från episod 2 (uppg.1). Skriftligt läxförhör.
 5Du börjar arbeta med en serie i 5 episoder som heter "Aventuras vascas".

1.Arbeta med uppgift 1 i Episod 1.  Skapa ett dok som heter "Aventuras vascas + ditt namn" och kopiera, klistra och dela med mig. 
2.Titta på episod 1: "El viaje y las familias españolas"

3. Arbeta med uppg.2-4.

Läxa till fredag: ord/fraser från episod 1 (uppgift 1). Skriftligt läxförhör.
 1-4Du arbetar med kap.7: "Qué haces por la mañana?".
Läs och översätt s. 24-25 från textboken och arbeta sedan med övningarna. 
Här hittar du övningarna till kap. 7.

Mi rutina diaria

Här kan du se dokumentet Studieplanering VT16. Kopiera och klistra in det i spanska 9 VT16. Fyll i den.

Skapa ett nytt Drive dokument som heter "Spanska 9 VT16 + ditt namn". Klistra in övningarna till kap. 7.
maria.rudervall@utb.partille.se
På onsdag v.4 (9B)  fredag v.4 (9A)  ska du presentera ditt arbete inför en liten grupp
 49-50Onsdag: hörförståelsetest.
Du arbetar klart 
med  Övningar från kap.6. 

Hörförståelse: Alexandra, Jonatan y Filip M (torsdag v.50)
Mi instituto: Markus (torsdag v.50)
Läxa till onsdag v.50: Läs texten "Érase una vez" (s.43-45 i textboken). Slå upp de orden du inte förstår, se till att du förstår handlingen och kan återberätta texten med enkla ord. Skriftligt läxförhör. 
OBS! Du har inte spanska på fredag.
 48Bara en lektion denna vecka på grund av de muntliga NP.

 
Fredag: läsförståelsetest
Du börjar arbeta med kap.6. Läs s. 20-21 i textboken.
 47Du övar på att skriva en text om en känd person. 
Onsdag: Vi skriver tillsammans en text om Carola 9B Carola 9A

Torsdag: ni får en del texter om olika artister för att läsa och svara på läsförståelsefrågor.

Fredag: Du skriver i Drive på lektionstid om en känd person som du själv väljer ut.

1.¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cuándo y dónde nació? (mujer/ hombre)

¿Pertenece a una familia de músicos?

2.¿Cuándo empieza a cantar?

3.¿Es famosa en Suecia?

4.¿Ha dado conciertos en otros países? ¿Dónde?

5.¿Ella escribe sus propias canciones?

6.¿Qué tipo de musica canta?

7.¿Ha ganado en Eurovisión? Cuándo? Con qué cancion?

8.¿Ha grabado muchos discos?

9.¿Ha recibido premios?

10.Sus mejores canciones (éxitos) son …

11.¿Toca algún instrumento?

12.¿Ha trabajado en películas?

13.¿Te gusta? ¿Por qué?

 42-46
12/10-13/11
Du arbetar med arbetsområdet El instituto

Ett diftongerande verb är ett verb där en bokstav i verbstammen ändras i vissa personformer (alla utom vi och ni-formerna).

blir till IE (empezar/empiezo),O till UE (poder/puedo), och U till UE (jugar/juego). Ändelserna är däremot som ett vanligt regelbundet verb.

Till exempel:

JUGAR /U-UE/ (att spela):
Juego
Juegas
Juega
Jugamos
Jugáis
Juegan


Film:Genomgång om diftongerande verb på spanska
Läxor v.42-46 hittar du i arbetsschemat i dokumentet "El instituto"

onsdag/torsdag v.46 när du inte redovisar läser du kap. 5 "Yo quiero ser una estrella", slår upp nya ord i Styckeordlistan och arbetar med övningarna i Drive. Du arbetar på skolan eller hemma med detta.

På fredag v.46 ska du arbeta klart med kap.5 på lektionstid. 39
21-25/9
Onsdag: du repeterar inför provet.
Torsdag: Prov  Här kan du se matrisen till provet.
Fredag:
Du pratar om din praktik på spanska (framtidsform) i mindre grupper
Du skickar samtalet till Marias mail:  maria.rudervall@edu.partille.se  (använd Vocaroo)

Du ska svara på följande frågor: 

1.Dónde vas a hacer tus prácticas de trabajo?
2.A qué hora vas a empezar/ terminar?
3.Cómo vas a ir allí?
4.Qué vas a hacer allí? 

 Plugga inför provet.
 38
14-18/9
Kort genomgång om adjektivets komparation.
Arbeta med övningarna till kap. 3.
Du får ett häfte med repetitionsövningar. 

Torsdagslektionen utgår på grund av orientering.
Läxa till fredag: Öva adjektivets komparation se s.67-68 i textboken. Skriftligt läxförhör. Du kommer att skriva en del meningar där du jämför olika saker. 
 37Du dramatiserar kap.2 med din grupp. Obs! Du behöver inte kunna texten utantill! Ni ska försöka visa att ni har förstått texten genom att dramatisera den. 
Arbetar med uppgifter till kap.2.

Regelbundna verb i olika tempus.
Regelbundna verb (facit)
Du börjar läsa Kap.3: "Amor"

Läxa till torsdag v.37: Öva på fraserna i "Escaleras 1". Skriftligt och muntligt läxförhör. Satsa på att kunna alla muntligt och minst 10 skriftligt.

Prov kap.1-3 torsdagen den 24 september  
Grammatik: verb i perfekt och pågående-form (se s. 73-75 i textboken), adjektiv/komparativ (se s.66-68)
Ordförråd: öva på att förstå de flesta orden i kap. 1-3.
Öva på Övningsmästaren.

Två olika genomgångar av Gerundium eller Pågående-form: 1 och 2 

Genomgång av Perfekt 

Adjektivets komparation

 36Du arbetar med kap. 1. Läser texterna i textboken, s.6-9 och arbetar med övningarna i Drive. 
Skapa ett eget Drive dok. som du kallar "Spanska 9 HT15 + ditt namn" och dela det med mig marrud0407@utb.partille.se

35Ni arbetar torsdag och fredag med repetition. Du får material av Maria på torsdag.Tänk på att du ska ha datorn, boken, penna och sudd till dina spanska lektioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments