Español 9

Otoño 2015

 Semanas
 Actividades  Deberes
 49Onsdag: hörförståelsetest.
Du arbetar 
med  Övningar från kap.6. 
Läxa till onsdag v.50: Läs texten "Érase una vez" (s.43-45 i textboken). Slå upp de orden du inte förstår, se till att du förstår handlingen och kan återberätta texten med enkla ord. Skriftligt läxförhör. 
 48Bara en lektion denna vecka på grund av de muntliga NP.

 
Fredag: läsförståelsetest
Du börjar arbeta med kap.6. Läs s. 20-21 i textboken.
 47Du övar på att skriva en text om en känd person. 
Onsdag: Vi skriver tillsammans en text om Carola 9B Carola 9A

Torsdag: ni får en del texter om olika artister för att läsa och svara på läsförståelsefrågor.

Fredag: Du skriver i Drive på lektionstid om en känd person som du själv väljer ut.

1.¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cuándo y dónde nació? (mujer/ hombre)

¿Pertenece a una familia de músicos?

2.¿Cuándo empieza a cantar?

3.¿Es famosa en Suecia?

4.¿Ha dado conciertos en otros países? ¿Dónde?

5.¿Ella escribe sus propias canciones?

6.¿Qué tipo de musica canta?

7.¿Ha ganado en Eurovisión? Cuándo? Con qué cancion?

8.¿Ha grabado muchos discos?

9.¿Ha recibido premios?

10.Sus mejores canciones (éxitos) son …

11.¿Toca algún instrumento?

12.¿Ha trabajado en películas?

13.¿Te gusta? ¿Por qué?

 42-46
12/10-13/11
Du arbetar med arbetsområdet El instituto

Ett diftongerande verb är ett verb där en bokstav i verbstammen ändras i vissa personformer (alla utom vi och ni-formerna).

blir till IE (empezar/empiezo),O till UE (poder/puedo), och U till UE (jugar/juego). Ändelserna är däremot som ett vanligt regelbundet verb.

Till exempel:

JUGAR /U-UE/ (att spela):
Juego
Juegas
Juega
Jugamos
Jugáis
Juegan


Film:Genomgång om diftongerande verb på spanska
Läxor v.42-46 hittar du i arbetsschemat i dokumentet "El instituto"

onsdag/torsdag v.46 när du inte redovisar läser du kap. 5 "Yo quiero ser una estrella", slår upp nya ord i Styckeordlistan och arbetar med övningarna i Drive. Du arbetar på skolan eller hemma med detta.

På fredag v.46 ska du arbeta klart med kap.5 på lektionstid. 39
21-25/9
Onsdag: du repeterar inför provet.
Torsdag: Prov  Här kan du se matrisen till provet.
Fredag:
Du pratar om din praktik på spanska (framtidsform) i mindre grupper
Du skickar samtalet till Marias mail:  maria.rudervall@edu.partille.se  (använd Vocaroo)

Du ska svara på följande frågor: 

1.Dónde vas a hacer tus prácticas de trabajo?
2.A qué hora vas a empezar/ terminar?
3.Cómo vas a ir allí?
4.Qué vas a hacer allí? 

 Plugga inför provet.
 38
14-18/9
Kort genomgång om adjektivets komparation.
Arbeta med övningarna till kap. 3.
Du får ett häfte med repetitionsövningar. 

Torsdagslektionen utgår på grund av orientering.
Läxa till fredag: Öva adjektivets komparation se s.67-68 i textboken. Skriftligt läxförhör. Du kommer att skriva en del meningar där du jämför olika saker. 
 37Du dramatiserar kap.2 med din grupp. Obs! Du behöver inte kunna texten utantill! Ni ska försöka visa att ni har förstått texten genom att dramatisera den. 
Arbetar med uppgifter till kap.2.

Regelbundna verb i olika tempus.
Regelbundna verb (facit)
Du börjar läsa Kap.3: "Amor"

Läxa till torsdag v.37: Öva på fraserna i "Escaleras 1". Skriftligt och muntligt läxförhör. Satsa på att kunna alla muntligt och minst 10 skriftligt.

Prov kap.1-3 torsdagen den 24 september  
Grammatik: verb i perfekt och pågående-form (se s. 73-75 i textboken), adjektiv/komparativ (se s.66-68)
Ordförråd: öva på att förstå de flesta orden i kap. 1-3.
Öva på Övningsmästaren.

Två olika genomgångar av Gerundium eller Pågående-form: 1 och 2 

Genomgång av Perfekt 

Adjektivets komparation

 36Du arbetar med kap. 1. Läser texterna i textboken, s.6-9 och arbetar med övningarna i Drive. 
Skapa ett eget Drive dok. som du kallar "Spanska 9 HT15 + ditt namn" och dela det med mig marrud0407@utb.partille.se

35Ni arbetar torsdag och fredag med repetition. Du får material av Maria på torsdag.Tänk på att du ska ha datorn, boken, penna och sudd till dina spanska lektioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments