Español 9

Primavera 2018
Grupos, días y horarios
9abc2: lunes 13.10-14.10, viernes 12.15-14.00
9abc1: lunes 14.20-15.20, jueves 12.50-14.35
                     
 Semanas
Actividades Deberes
 3Ni arbetar klart med filmen "Perdiendo el norte"
Du arbetar med kap. 5
Du övar på att kunna använda reflexiva verb samt berätta vad man tycker är bra och dåligt i skolan.
Verbos reflexivos, se videon och arbeta med arbetsbladen.
Läxa till torsdag/fredag: Reflexiva verb. Skapa ett Drive dokument för spanska och dela det med mig. ”Spanska 9 VT18 + ditt namn”. Titta på videon ”Los verbos reflexivos Y no hago más na”och skriv en lista på 10 reflexiva verb från videon. Välj två stycken av dem och böj dem i plural och singular. 
 2Vi tittar på en spansk film.
Här hittar du uppgifterna.


OBS! Nya tider/dagar under VT18!!!

Grupper, lektionsdagar och tider  VT18

9abc2: måndagar 13.10-14.10, fredagar 12.15-14.00
9abc1: måndagar 14.20-15.20, torsdagar 12.50-14.35
 51 På måndag spelar ni upp pjäsen: "El perro está muerto" Här kan du höra pjäsen.
 50Måndag: ni övar pjäsen, replikerna och hur ni rör er på scenenGrupp 1 och 2 har lektion 12.50-14.35. Vi kommer att se en spansk film tillsammans. 
 49-51Teatro: "El perro está muerto!" s. 52-54 i textboken
Ni kommer att arbeta i grupper med en teaterpjäs. Läs, översätt, dela ut rollerna, öva replikerna och rörelse i scenen. Måndag v.51 spelar ni upp pjäsen. 
Inga läxor.
En del av er kommer att göra extra uppgifter under torsdag/fredag v.49 enligt överenskommelse. 
 48-50Du arbetar med kap. 4.
Du övar på att berätta vad man gör precis nu (gerundium)samt använda ordningstal (första, andra, osv.).
1.Läs och översätt s. 23 i textboken.
2.Arbeta i övningsboken från s.40: uppg. 1-8, 11-13.
3.Titta här på en video med många exempel på gerundium formen. Skriv i skrivhäftet 10 verb i gerundium från videon och översätt dem. 
4.Skriv en dialog två och två och använd gerundium. 
 46-47Du arbetar med arbetsområdet "El instituto" 
Här kan du se och öva frågeord "Los interrogativos"
Torsdag/fredag v.47: börja arbeta med Kap.4, se v.48-50.
 43 El instituto 
Tor/fre: "Cine español"
OBS! Ni som har missat delar av proven från v.41-42 kommer att göra dem under denna vecka.
 40-42Du arbetar klart med kap. 3.
Du börjar att repetera kap.1-3:

Innehåll

Grammatik

Samtala om vad du har gjort under lovet

Berätta lite om vad en historia handlar om

Räkneord 1-10000

Nämna ett antal fakta om den spansktalande världen

 

Perfekt (dåtid)

Använda verb med diftong i presens (nutid)

Jämföra personer och saker (komparativ)

 


Inför proven:
 • Fyll i checklistan: Hur går det i spanskan kap.1-3? (s.31 i övningsboken)då vet du vad du behöver öva mer på.
 • läs/översätt texten från kap.1-3
 • arbeta med repetitions stenciler som du hittar i spanska salen
 • öva fraser från Palabras 1-3 på Quizlet
 • arbeta med övningarna på bokens hemsida, här övar du ordkunskap, grammatik, läs och hörförståelse.
 • läs/översätt och gör övningarna efter extratexterna i "Más textos" för att utöka ordförrådet
 • Gå igenom tala/samtala övningar (kap.1-3) som du hittar i övningsboken på s.32-33
Läxa till torsdag/fredag v.40: Läs och översätt texten Un viaje por Argentina(s.61 i textboken). Se till att du förstår de flesta orden, du kommer att få uppgifter baserat på texten. Skriftligt läxförhör. 


v.41:
måndag
:läsförståelse
Tor/fre: 
Skrivuppgift + hörförståelse
v.42:
mån 
Tala/samtala
Ni kommer att tala/samtala (2 och 2) om: Latinamerika, under lovet, en känd skådespelerska/skådespelare samt invånare i världen år 2011.(se s.32/33 i övningsboken)

tor/fre:

1.Blandade övningar kap1-3 (digiprov)
2.Tala/samtala

 39Du skriver klart texten om din fritid. 
Vi börjar arbeta med kap.3 "Qué sabes del mundo español?
du övar på att
 • kunna jämföra personer och saker
 • räkneord 1-10000
 • nämna ett antal fakta om den spansktalande världen 


Läxa till torsdag/fredag: Minitest: Adj. komparation
 38Måndag: Arbetar klart med kap 2.  

Läxa till torsdag/fredag: minitest hörövning kap 1-2. 
 37Måndag: Arbetar med kap.2: "El pescador y el turista".
Övar på
 • att berätta lite om vad en historia handlar om
 • att använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, pienso que, etc.)
Här kan du öva glosor från kapitel 2: 
DEL 1
DEL 2
Torsdag/fredag: Ser en kortfilm och berättar/skriver om handlingen i små grupper.  

Läxa till torsdag/fredag: Du ska prata i små grupper om vad du/ni har gjort under veckan. 

 36Perfekt-form: genomgång och övningar.
Du repeterar och övar på att uttrycka dig i perfekt-form, att berätta/samtala om vad du har gjort. 
Läxa till torsdag/fredag: Öva kap 1 på hemsidan. Du kommer att göra Minitest samt Minitest: Perfekt på lektionstid.

 35Måndag: Tipspromenad. Du får låna en textbok och får en övningsbok.   
Tor/fre: Du börjar arbeta med repetition från åttan.
Du tar med dig böckerna och din dator till lektionerna.
Inga läxor denna vecka.    

Comments