Español 9

Otoño 2016                                                   
 Semanas
 Actividades  Deberes
 40-43Du läser Kap.3: "Amor". 
Kort genomgång om Adjektivets komparation

Arbeta med övningarna till kap. 3.

Du kommer att öva och repetera kap 1-3 inför proven som du ska ha under v. 41-43

Grammatik: verb i perfekt och pågående-form/gerundium (se s. 73-75 i textboken), adjektiv/komparativ (se s.66-68)

Ordförråd: öva på att förstå de flesta orden i kap. 1-3.

Läxa till torsdag v.40: 13 fraser från uppgift 2 (kap 3) Skriftligt läxförhör. 

Torsdag v.41: 
Hörförståelse. 

Onsdag v.42: Skriftligt prov kap.1-3 
Torsdag v.42: Läsförståelse
Onsdag v.43:Tala/samtala
 39Måndag och onsdag: genomgång om gerundium. Du arbetar klart med det du påbörjat v. 37.

Torsdag: inga spanska lektioner pga. orientering

 37Arbeta klart med uppgifterna från kapitel 1.
Kap.2: du övar på ett nytt verb-tempus som heter gerundium. Här kan du se på en genomgång av gerundium.
Här kan du läsa texten till kapitel 2.
Här läser du teaterpjäsen:"Las setas venenosas"
Arbeta med uppgifterna till kap. 2. 
Inga läxor denna vecka.


Genomgång av Perfekt 
 36Måndag: Du arbetar med repetitionshäftet. 

Onsdag-torsdag: kap. 1”Qué has hecho este verano?”. Du tränar på att berätta om vad du har gjort. Läser texterna i textboken, s.6-9 och arbetar med övningarna i Drive.

Skapa ett eget Drive dok. som du kallar "Spanska 9 HT16 + ditt namn" och dela det med mig marrud0407@utb.partille.se

Läxa till torsdag: Arbeta klart med repetitionshäftet, rätta med hjälp av facit och lämna in det till Maria
 35Repetitionsövningar. Du får ett arbetshäfte på onsdagslektionen.
Facit
 Inga läxor denna vecka.    

Comments