hjem

Innkjøp av store skulpturer, offentlig plassert
Utsmykking og minnesmerker, hvorav enkelte er oppdrag. (Se egen liste.)

Stavanger, Lervig Brygge (tidligere innkjøpt av Olav Selvaag)                                             2016 

Oslo,Gravferdsetaten                                                                                                     2016

Spania,Fuengirola, Casa de Culura                                                                                 2015                                                              
Bergen, Solstrand Hotell og Bad                                                                                      2014

Ørlandet, Uthauggården-Kulturhistorisk museum                                                               2013
 
Florø, Sparebanken Sogn og Fjordanes gave til 150-års jubilanten Florø. Innbyggerne fikk stemme på 14 skulpturer utlånt av NBF.
 
Grimstad, Sjøkrigsmonumentet "Krigsseileren".
Minnerik avduking ved Lisen Ugland Bergshaven, som ovverrakte minumentet til byens ordfører, Hans Antonsen 8. mai.                                                       

Mo i Rana, Helgeland Sparebank, "Midt i naturen"

 

Mo i Rana, Helgeland Sparebank,

12 ekstra eks. av "Tassen" bestillt for plassering  foran Helgeland Sparebanks filialer
 
Sverige, Malmø, Monument over det svenske røde kors redningsaksjon "De hvite bussene" våren 1945. Avduket på Vârnhems torg av daværende stortingsprosedent Thorbjørn Jagland og overlevert til H. M. kong Carl XVI Gustaf, 29.september.
                                   

Bodø,Norsk Luftfartsmuseum (100 årsjubileum for Norsk Luftfart) avduket 5.juni                                                                                                     

2010
 
 
2010


 
2008

 

2008

 

 

2007
 
 
 
2004

 

 

 

Narvik,100årsjubileum/-kronerulling-blant-innbyggerne                                                                                  

2002

Mo i Rana, Sparebanken Rana                                                                           

2002

Førde,Sunnfjord hotell                                                                          

2001       

Høyanger kommune                                                                                

2001

Oslo, Haugerud skole                                                                            

1999

Oslo,Obos                                                                                         

1998

Mo i Rana. Sparebanken Rana                                                                                              

1998

Mosjøen,Torget. Sparebanken Rana                                                                                                                           

1998 

Oslo, Lindemanns plass, (gave fra Olav Selvaag)                       

1996    

Båtsfjord kommune, (gave fra Båtsfjord Handelstand og fiskerigruppe, 50 årsjubileum

1996

Tromsø kommune,(gave fra Arbeiderforeningen)                                         

1996

Porsgrunn kommune, Rådhusplassen(gave fra Nils og Ruth Bråtelia)               

1994

Mo i Rana, Sparebanken Rana                                         

1993

Oslo,Frogner Atrium (gave fra Olav Selvaag)                                

1992

Hønefoss,Hønefoss senter,(gave til kommunen fra Hallstein Berg og Sandboe)                      

1992

Hønefoss, Hønefoss skole (100 årsjubileum)                                     

1991

Arendal,Sørensen og Sønner/Shipping                                            

1991

Oslo kommune, Haugerud kirke                                                   

1991

Bærum kommune, Monument over konsentrasjonsleiren GRINI under okkupasjonstiden 194O-1945 (oppdrag av Politiske fangers forening)              

1990

 

 

Oslo, Manglerud eldresenter                                                    

1989

Namdal kommune, Røyrvik sentrum                                      

1989

Sandefjord, Monument over fiskerkonen Fea Bolt, (oppdrag)                                 

1988

Arendal, Storebrand                                                                       

1987

Bergen kommune, Bussterminalen                                       

1987

Rygge kommune, Bygdetunet                                            

1987

Harstad kommune, Rådhusplassen (60 årsjubileum for Harstad Sparebank, gave til kommunen

1986

Hønefoss, Hønefoss skole, 100 årsjubileum                                                 

1991 

Oslo, Grorud skole, Skolebakken                                                

1986

Mo i Rana, Sparebanken Rana                                          

1986

Tvedestrand kommune, Tjenna, 150 års jubil.                                        

1986 

Voss kommune ,Kirkebakken                                                         

1985

Florø kommune, (gave fra utflytterne)                                                        

1985

Gjøvik, Vestoppland Sparebank                                                                

1985

Tyskland, Winnweiler, (Frankfurt) Brauerei Bischoff                                                      

1984

Trondheim, Romulslia skole                                                       

1984

Ringsaker, Jølster skole                                                                    

1983

Stavanger kommune, Olavskleiva                                      

1982

Haugesund kommune, (gave fra Kyvik og Co. ),                                                                   

1982

Haugesund kommune ----”----”----                                      

1982

Oslo, Det Norske Radiumhospital, 50 års jubil. (oppdrag) (Bevilgning fra Utsmykkingsfondet, Norsk Kulturråd)

1981

Borre kommune, Gannestad aldershjem

1980

Trondheim, Steindal skole                                                       

1980

Elverum, Lillemoen skole                                                                   

1979

Sarpsborg kommune, Tingvollheimen                                                           

1979

Tønsberg, Træleborg skole                                                        

1977

Fredrikstad kommune, gave fra Fredrikstad Bryggeri(100 års jubileum)

1977

Trøkstad, Trøkstad skole                                                       

1975

Moss Sparebank, 150 årsjubileum                                                             

1975

Tønsberg, Kaldnes fabrikker                                               

1974

Skulpturen ble omplassert etter at Kaldnes mekaniske verksted ble lagt ned. Den ble kjøpt av Tønsberg havnevesen og donert til Tønsberg bibliotek i forbindelse ved 10 årsjubileet             

2002

                                                                  

Oslo,Nøklevann skole                                                 

1974

Vestnes,Vestnes sykehjem                                                             

1973

Namdal, Røyrvik sentrum                                                                     

1973

Larvik ,Brunlandnes Sparebank                                                       

1972

Halden,Os skole                                                           

1972

Tønsberg kommune, Messeområdet                                            

1971

Sandefjord kommune, Hjertnes                                                   

1970

Bergen kommune, Lønborg                                                   

1969

Oslo kommune, Bøler senter                                           

1967

Bodø, Rønvik sykehus                                                                

1966

Bodø  ----”----”----                                                                                 

1966

Halden kommune, Ljåby (300 års byjubileum)                                      

1965

Oslo, Veitvedt skole, (oppdrag av Olav Selvaag)                                       

1964

Moss, Vestre Øre (oppdrag av Olav Selvaag)                                 

1961

Bærum,Grav (oppdrag av Olav Selvaag)                           

1960

      

 

 

Oslo   I tillegg 27 andre skulpturer innkjøpt og plassert

på Olav Selvaags byggefelt. (Se egen liste.)