home‎ > ‎

Curriculum Vitae

Født 4.april 1928   Norsk statsborger

Mor norsk, far østerrisk  (etter krigen svensk statsborger)

 

Utdannelse:

Realartium/gymnas 1948, Grimeland Oslo, gjennomført på ett år

Trondheim Kunstskole 1948-50

Statens Kunstakademi 1951-55

UiO 1990-1998

Grad: Cand.Philol 1998 (hovedfag religionshistorie)

 

Stipend:  (opplysninger fra NBK)

Oslo,Benneches legat                                                        1953

Trondheim Byes legat                                                        1953

Oslo,Lorch Schives legat                                                   1955

Trondheim, Harriet Baches legat                                       1956

Statens kunstnerstipend                                                    1956

BKH arbeidsstipend                                                           1957

Oslo, Lorch Schives legat                                                  1966

BKH reisestipend                                                               1971

Statens 3 årige arbeidsstipend                                     1972-74                    

Statens garantiinntekt for kunstnere                            1978 -95         

BKS hjelpefond                                                                  1995

(utbetales i 4 rater årlig til jeg dør eller flyttes på institisjon)

 

Undervisning:

Oslo, Ris høyere skole,tegnelærer                             1957-1958

Oslo, lærer i modelleringsklassen Oslo AOF             1976-1986 

Foredrag, seminarer, kåserier,omvisninger,
intervjuer lokalradioer..

 

Verv

Styremedlem OBK

 

Konsulentoppdrag

Utsmykking Bøler svømmehall                                              1982

Comments