Les entitats

La Societat Nova serveix de punt de reunió i és la seu social de diverses entitats.