Les entitats

La Societat Nova serveix de punt de reunió i és la seu social de diverses entitats.

Societat Nova, una Societat que es mou.La Societat Nova. Fent Cultura des del 1933.