Snesitelné bydlení v centru Prahy

Spolek aktivně brání práva bydlících, předseda výboru spolku působí mj. jako Odborný poradce pro problematiku ubytování mimo ubytovací zařízení v útvaru starostky MČ Praha 1. Právní názor spolku podpořil mj. veřejný ochránce práv. Spolek se podílí na mnoha dalších aktivitách...

!!

Zákony opravdu platí!

NA KOLAUDACI ZÁLEŽÍ‼ OPRAVDU ❤


Vážení sousedé,

mám radost, že úřady opět pravomocně potvrdily, že na kolaudaci záleží a byty slouží k trvalému bydlení


1️⃣ O co konkrétně šlo?

Vlastník se rozhodl, že svůj byt bude užívat pro ubytovávání turistů, což stavební úřad vyhodnotil jako nepovolený účel užívání stavby a vyzval vlastníka k jeho bezodkladnému ukončení. Vlastník výzvu ignoroval, a proto bylo vydáno ROZHODNUTÍ spočívající v „z á k a z u nepovoleného účelu u ž í v á n í s t a v b y ve formě zákazu poskytování ubytovacích služeb, včetně zákazu umožnění takového užívání jiné osobě“. Vlastník se proti rozhodnutí odvolal a jeho odvolání nadřízený orgán zamítl a potvrdil výše uvedené rozhodnutí.


2️⃣ Co z toho vyplývá?

❌ byt není možné užívat k poskytování ubytovacích služeb ❗

✅ byt slouží k bydlení

ubytování lze legálně provozovat jen v ubytovacích jednotkách, jedině tak nejsou ohroženi obyvatelé ani hosté

nefunguje častá výmluva vlastníků bytů, že byt pronajali někomu jinému Veřejnoprávní povinnost užívat stavbu v souladu s určeným účelem zavazuje v prvé řadě vlastníka stavby

obrana má smysl


Ing. Petr Městecký

Předseda výboru spolku


PS:

Poděkování paní doktroce Haně kordové Marvanové,  zástupcům kanceláře Veřejného ochránce práv a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří uplatňování stavebního zákona pomohli prosadit.

Po několika letech (ne)řešení situace odpovědnými jsme z našeho původního tvrzení z roku 2017:

"Nejsme levičáci, nejsme pravičáci, jsme jen lidé, kteří se ve svém domově (vlastním bytě, či v podnájmu) chtějí v klidu vyspat, nedoplácet na provoz nelegálních hotelových pokojů v bytech a nebát se vyjít na chodbu v domě, kde bydlí..."

s přibývajícími znalostmi, poznatky a fakty dospěli do stavu, kdy se nebojíme tvrdit, že...

"...dlouhodobá tolerance užívání bytů v rozporu s kolaudací je jednou z příčin vylidňování centra a též nedostatku bytů."

Chcete znát postoje spolku a poslední vývoj na poli řešení problematiky Airbnb?

Podstatu uvádí náš předseda, Petr Městecký, takto: "My, coby občané, nechceme lepší zacházení nebo novou legislativu. Chceme, aby naše práva, která máme už v současných zákonech zaručena, nebyla opomíjena - když užíváte byt jako hotelový pokoj, tak se dopouštíte přestupku, jelikož užíváte stavbu v rozporu s kolaudací. Řešme příčiny, ne následky!"

Celý video rozhovor najdete na Youtube na odkazu níže, případně formou audio podcastu na Spotify i dalších platformách. Děkujeme podcastu Nekecej za zájem.

Přijde Vám "Airbnb" jako okrajové téma? Víte, že užívání bytů v rozporu s kolaudací ovlivňuje třeba ceny za zpracování odpadů či za vodu pro všechny obyvatele Prahy? Zaposlouchejte se do rozhovoru Apoleny Rychlíkové s naším předsedou v podcastu Bulvár a dozvíte se všechny potřebné informace v souvislostech.

Otázky a odpovědi:

1

Co spolek dělá?

Nejjednodušší odpovědí je konstatování "snažíme se, aby zákony platily pro každého". 

Postavit a provozovat hotel je poměrně náročné, neboť jeho existence má dopad na své okolí. Podléhá platným právním předpisům a dalším normám či územnímu plánu. Mezi stavbou pro bydlení (byt/bytový dům) a stavbou ubytovacího zařízení (hotel, penzion, ...) je velký rozdíl.

Někteří majitelé bytů se však domnívají, že je v pořádku, když v bytě nikdo nebydlí a udělají z něj hotelový pokoj. Sdružením stovek bytů rozprostřených v desítkách domů provozují za podpory správcovských firem a on-line platforem HOTEL v činžáku. Tedy rozsáhlé ubytovací zařízení bez adekvátního zázemí a personálu. Provoz takového hotelu nelze nahradit on-line aplikací, uživatelé jeho služeb bez příslušného personálu obtěžují v domech bydlící obyvatele. Ti se postupně vystěhovávají a dochází k vylidňování center měst. Majitelé hotelových pokojů umístěných v bytech navíc zneužívají veškerých myslitelných zdrojů, které stát vynakládá na podporu bydlení v rozporu s jejich určením k podpoře svého nelegálního podnikání na úkor bydlení.

Spolek nebojuje s nástěnkáři (platformami typu Airbnb), ale se státem, který není ochoten dostatečně vymáhat své vlastní zákony. Tento stav je zapříčiněn i tím, že ti, kteří by zákony vymáhat měli spolu s některými politiky jsou na výše uvedeném nelegálním užití bytů osobně zainteresováni.

Spolek nikomu nekádruje, co kdo v bytě, ve kterém bydlí, dělá. Pokud někdo nabízí volný pokoj v obývaném bytě, takováto činnost nikomu nečiní problémy (to, co se v bytě děje, je ovlivněno tím, že v něm má někdo domov). Naopak prázdný, neobydlený byt, sloužící jako "anonymní" hotelový pokoj je příčinou specifických problémů, které se spolek snaží eliminovat.

2

Jaká řešení spolek nabízí?

Krátce řečeno ta nejsnazší

Vycházíme z platných právních norem, které rozlišují bydlení a ubytovávání (nejen ve smyslu stavebního zákona a staveb pro bydlení a staveb ubytovacích zařízení) a také nájem bytu k bydlení (nejde o podnikání, ale o výkon vlastnického práva k bytu) a  poskytování ubytovacích služeb (dle pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze je "airbnb" podnikání - a k podnikání v této oblasti je potřeba provozovna, tu však není možné umístit do bytu, tedy stavby pro bydlení).  Zákony ČR nejsou nevymahatelné, ale nejsou vymáhány. Rozdíl mezi bytovým domem a hotelem je  evidentní,  žádná  z existujících  on-line platforem nenahradí personál, kterým HOTEL v činžáku nedisponuje. Spolek vytvořil podrobnou analýzu toho, co vše je porušováno. V nejnovějším dokumentu Krátkodobé ubytování v bytech se pak podrobně zabýváme dopady na okolí a všemi souvislostmi.

Spolek prosazuje řešení příčin problému, nikoli až jeho následků!

Jsme rádi, že právní názor spolku podpořil veřejný ochránce práv, i pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu. 

3

Pomůže "regulace" Airbnb?

Jednoduše řečeno může pomoci, ale neřeší příčiny problému! 

Jak již bylo uvedeno výše (otázka 1), nabízené pokoje v obydlených bytech nečiní problémy, a hotelové pokoje (provozovny ubytovacích služeb) umístěné v prázdném bytě, jsou nelegální (viz výše - otázka 2). Není tedy potřeba je "regulovat", nýbrž eliminovat. Předkládaný návrh novely živnostenského zákona spolek podporuje, i když jej nepovažuje za řešení příčin problému. Při správném použití pomůže řešení a do budoucna umožní pružně reagovat na měnící se situaci. Podstatné je, že platnost stavebního zákona nebude novelou živnostenského zákona ovlivněna.

Příměr:
Když Vám bude kapat voda ze stropu (to se nemá dít), tak půjdete zjišťovat, odkud voda teče, eliminovat její únik, a ne diskutovat, jestli byste to kapání třeba několik dnů/týdnů v roce mohli ignorovat, nebo dokonce případně poslouchat překvapivá zjištění majitele bytu nad vámi, že „při klimatické změně a oteplování je vlastně unikající voda zvlhčováním klimatu ve vašem bytě“ (v reálu se poskytovatelé chlubí zaměstnaností místních vykonavatelů služeb pro turisty a přílivem peněz do ekonomiky, díky svému nelegálnímu podnikání). Skutečnost, že byste majiteli bytu nad vámi za zlepšení vlhkosti měli platit, přijde až v druhém dějství.

 
Celé to je nadsázka, ale jen hodně malá. Za "zlepšování klimatu" v domě platí všichni obyvatelé Prahy již dnes (v ceně vody a nákladech na likvidaci odpadu, kdy majitelé bytů - hotelových pokojů čerpají podpory určené pro bydlení ke svému podnikání).

4

Co nám vlastně vadí?

Tady nebude odpověď jednoslovná. Těch skutečností je více, ale vadí nám (bydlícím) vlastně to samé, co panu podnikateli. Jeho následující doznání a upřímnost je až překvapující:

"Nikdo nechce bydlet na starý Praze prostě, když jsou opilí turisti všude. Když máte z každý strany prostě byty na byznys, tak prostě nechcete tam jako bydlet. A když máte každý den párty. Člověk má.. já mám taky rád párty, ale každej den asi ne, no. Tak z tohohle důvodu to prostě lidi vytlačuje, ty lokální lidi, co se tam narodili, tak bohužel, jdou pryč no. Na druhou stranu zase to prodaj velmi výhodně a ty peníze prostě, maj jako celej život, prostě jako vystaráno."

(c) Jan Lukáčik *1990

zdroj: Krotitelé dluhů

Samozřejmě nesouhlasíme, stejně jako hl. m. Praha s tím, že řešením je se z centra vystěhovat, aby výše podobní nelegální podnikavci měli nerušené pole působení. Reálné příběhy, které v domech, které se proměnily v HOTEL v činžáku, zažíváme, najdete v občasníku (NE)Snesitelný život, který spolek vydává.

Nikoli nepodstatným efektem nelegálního užití bytů jako ubytovacích zařízení je snaha vytěžit z prostoru co nejvíce. Dochází k nelegálnímu rozdělování bytů, instalaci nových koupelen a WC a k devastaci kulturních památek či celého prostředí PPR.

5

Jak je to s vlastnickými právy?

Otázka vlastnických práv je vcelku jednoduchá.

Zastánci Airbnb (a neviditelné ruky trhu) a odpůrci byrokracie a jakéhokoli "omezování svobody" důrazně tvrdí, že do toho, jak je užíván něčí byt, nikomu jinému, než jeho vlastníkovi, NIC NENÍ. Pravdu ale nemají. 

To, jak je stavba (v našem případě byt nebo bytový dům) užívána, je podstatnou okolností a souvisí již s povolováním výstavby. Stavba musí odpovídat územnímu plánu v dané lokalitě i obecně závazným vyhláškám a dalším předpisům. Bytový dům se z důvodu zcela jiných nároků na nosnost, technické vybavení budovy a dalším nárokům jen velmi těžko stane hotelem, tedy stavbou ubytovacího zařízení. 

Pokud se vrátíme k úvodní otázce, vlastník bytu má právo byt užívat pouze k takovému účelu, k jakému byl kolaudován. U bytu to je bydlení, nikoli ubytovávání. Pokud tedy náš spolek volá po užití stavby v souladu s jejím určením - kolaudací, rozhodně nejde o omezování práv vlastníků bytů. Vlastník nemá právo užívat byt v rozporu s jeho kolaudací! Spolek si nevynucuje speciální zacházení, neprosazuje svá práva nad práva ostatních, nechceme nějaké "novinky". Trváme na tom, že zákony platí pro každého a je nutné jejich dodržování vymáhat.

Úsměvná je i skutečnost, že vlastníci, poskytovatelé ubytovacích služeb, se ohánějí pouze svými domnělými právy, o svých povinnostech, kterých si v mnoha případech nejsou vědomi, mlčí.

Poskytování ubytovacích služeb v bytě je dle pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu přestupkem. Byt není odpovídajícím prostorem pro umístění provozovny pro poskytování ubytovacích služeb. Tak jednoduché to je.

Naopak při užití bytu jako provozovny ubytovacích služeb, dochází ke zvýšenému zatížení domu provozem této provozovny a produkované imise omezují práva vlastníků ostatních bytů.

6

Jde o sousedský spor?

I zde je odpověď snadná, NEJDE.

Poskytovatelé nelegálních ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených (bytech) se vehementně ohání svými vlastnickými právy (viz otázka 5 výše), ale na své povinnosti zapomínají. Vymysleli "neotřelý" a nepravdivý pojem "krátkodobý pronájem" a s jeho pomocí se snaží problematiku co nejvíce zamlžit a přenést domnělé řešení na úroveň sousedských sporů. Tedy, že bydlící si mají stěžovat třeba na hluk či další obtěžování formou občanskoprávního sporu u soudu. Jenže turisté, střídající se co dva dny, to nejsou "sousedi", se kterými můžete vést spor a vlastníkovi je to obvykle jedno.

Takový spor ale není vůbec jednoduchý, stěžovatel je povinen nést důkazní břemeno a to se mu nemusí podařit. Prokazovat míru imisí, neustálé obtěžování a další negativní projevy provozu nelegálních provozoven ubytovacích služeb je složité. A hlavně, při správném uchopení podstaty problému, dokazovat míru něčeho, co se v bytovém domě vůbec nemá nacházet, není potřeba.

Spolku se podařilo překreslit hrací pole. Nejde o krátkodobý pronájem, ale o poskytování ubytovacích služeb. Tedy o podnikání v prostorech k tomu neurčených.  A zde je situace zcela odlišná. Není nutné, aby se do sporu zapojovali bydlící obyvatelé či majitelé bytů, kteří mají v domě svůj domov. Platné zákony musí vymáhat sám stát!

7

Někteří politici tvrdí, že situaci řeší již dlouho. Je to pravda?

Ano, to je pravda, že to tvrdí

Bohužel jimi dosud realizované "řešení", pokud by bylo použito v jiné oblasti, bude působit neuvěřitelně až směšně...

Představte si situaci, kdy by třeba v zákoně o provozu na pozemních komunikacích byl následující odstavec:

§ 18 Rychlost jízdy
(BŽ) Řidič vozidla předem oznámí místnímu oddělení Policie ČR v obci jízdy rychlostí převyšující povolenou rychlost v obci, které mohou vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v obci na dobu nikoli přechodnou.

Vypadá to jako hloupost? Samozřejmě! Ale pan poslanec Mgr. et Mgr. Jakub Michálek  se tím v Poslanecké sněmovně dokonce chlubí. Posuďte sami, občanský zákoník:

§ 1182
(3) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.

Tedy než uvedené "řešení", je snad lepší nedělat nic...

Zdroj: stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny

8

Může SVJ zakázat "Airbnb" v domě pomocí Stanov SVJ?

Stručně řečeno NE.

Vrchní soud v Praze rozhodl prostřednictvím usnesení č. j. 6Cmo 86/2020 – 167, mj ve věci možnosti omezování „Airbnb“ prostřednictvím stanov SVJ. Náš spolek je toho názoru, že stanovy SVJ nejsou místem, kde by měl být zákaz poskytování ubytovacích služeb formulován. Zákaz vyplývá v obecné rovině ze zcela jiných právních předpisů a SVJ jako právnická osoba není o této skutečnosti oprávněna vůbec rozhodovat (podrobně v rozhovoru našeho předsedy pro Aktuálně.cz z léta 2020). Jsme rádi, že to stejně vidí i Vrchní soud v Praze a že náš předpoklad se naplnil v nyní pravomocném usnesení, ze kterého citujeme:

Celé znění usnesení zde. 

K úpravě stanov je nutné ještě dodat, že mnoho SVJ si neuvědomuje, že i při změněných stanovách se "zákazem" Airbnb v domě, mohou (lépe řečeno budou) poskytovatelé ubytovacích služeb tento zákaz porušovat. SVJ potom nebude mít jinou šanci, než se opět obrátit na soud. Vezmeme-li v úvahu, že výše uvedený spor započal 21. 8. 2017 a pravomocný rozsudek byl vydán po "pouhých" 1 514 dnech, čeká ta SVJ, jejichž stanovy budou porušovány, několik nejistých let soudních sporů. Problém je i v tom, že SVJ nemá nástroje, jak jednoduše prokazovat, že k porušování stanov dochází, pravděpodobnost, že SVJ unese tíhu důkazního břemene není veliká

Jak uvádíme v odpovědi výše (otázka 6), je potřeba řešit příčiny (provozovny ubytovacích služeb nepatří do stavby pro bydlení) nikoli jen následky (imise).

Přidáte se?

Chcete zlepšit podmínky pro bydlení a život? Vadí vám vylidňování centra?

Vadí vám přehlížení porušování platných právních předpisů?

Hledáme aktivní členy, kterým není jedno, co se v jejich okolí děje. Není nutné přihlížet! Situaci lze aktivním přístupem změnit.   Přidejte se k nám!  Přihlášku za člena spolku můžete vyplnit on-line zde (nebo použijte QR kód). Těšíme se na Vás.

Členům spolku nabízíme poradenství a konzultace, jak efektivně řešit HOTEL v činžáku.

Pro registraci za člena spolku potřebujete "pouze":

Již jste členem spolku? Pokračujte na interní stránky zde.