J
EDNATEL:
Mgr. Radmila Holušová
  tel.: +420 608 721 335, e-mail: skstary.mlyn@seznam.cz

- Ustájení koní
- Členství v klubu
- Výcvik koní
- Výuka jezdců
  PŘEDSEDA:
Kamil Ondruš  tel.: +420 608 777 062, e-mail: kamil.ondrus@seznam.cz

- Provozní činnosti areálu
Ustájení koní 

TAJEMNÍK:
MVDr. František Horník  

- Veterinární ošetření koní
- Zajištění veterinárních služeb na akcích