PŘEDSEDA:
Kamil Ondruš  tel.: +420 608 777 062, e-mail: kamil.ondrus@seznam.cz
- Provozní činnosti areálu
Ustájení koní 

J
EDNATEL:
Mgr. Radmila Holušová
  tel.: +420 608 721 335, e-mail: skstary.mlyn@seznam.cz

  

TAJEMNÍK:
MVDr. František Horník  

- Veterinární ošetření koní
- Zajištění veterinárních služeb na akcích
  
CVIČITEL:
Barbora Holušová  e-mail: bubla.holusova@seznam.cz
- Správa webových stránek