Info‎ > ‎

Erfgoed SMT

Beste sympathisanten,

Het lijkt ons gepast even terug te blikken op de rijke geschiedenis van onze fietsclub  
Hieronder het eeuwig klassement 

Kilometers tem 2018


Enkele leden en oud-leden hebben de tijd genomen om een interview te geven over hun ervaringen bij de Sint-Michielse Trappers.
Hieronder op deze pagina zal u een aantal fragmenten terug vinden van die interviews. 
Later dit jaar op de Sint-Michielse feesten zullen al deze interviews beschikbaar zijn.

De fragmenten die je hier ziet zijn van:


‘De Sint Michielse Trappers WTC’.

Tussen pot en pint, in ’t café ’t Schuttershof, opperden enkele wielerliefhebbers het idee om in St. Michiels Brugge een wielertoeristenclub op te richten. De impuls ging uit van Robert De Smet, Jacques Hillewaere, Hubert De Vooght, Gilbert De Vooght en Johny Francque. Ze werden al vlug bijgesprongen door Robert De Vooght, Guido Francque, Johan Verkeyn en Carlos Himpe onze betreurde erevoorzitter.

1975: De eerste start – de eerste sterrit

Klein beginnen maar volhouden was de boodschap. Toch waren de verwachtingen hoog gespannen en het wordt een succesverhaal! Bij de start van de eerste rit waren 28 deelnemers, waaronder Linda Vanhoutte, ons eerste vrouwelijk lid. Allen waren piekfijn uitgedost in de nieuwe blauw-witte truien en trainingsvesten geschonken door de sponsors, de heer en mevrouw Carlos HIMPE. Nog hetzelfde jaar richtte een gereorganiseerd bestuur onder impuls van de dynamische Hubert De Vooght de eerste succesrijke sterrit in met meer dan honderd deelnemers.

1978: Betere structuur en planning

Onze sponsors Carlos & Paula Himpe die ook reeds vorige jaren hun camionette als volgwagen voor de club ter beschikking stelden, engageren zich om dit ook voor de volgende jaren te blijven doen. Het nieuw verkozen bestuur (voorzitter: André Himpe; secretaris Hubert De Vooght) sleutelt aan een nieuwe formule voor de sterrit en zorgt 
voor bijkomende activiteiten zodat ook de echtgenotes van de leden fietsers en sympathisanten niet buiten spel blijven.

1979: Eerste buitenlandse rit

Het ledenaantal groeit gestaag en de eerste buitenlandse reis naar Luxemburg wordt georganiseerd. Het initiatief zal nog dikwijls navolging krijgen.

1980: Diversiteit in de activiteiten

De leden ontvangen een heel nieuwe outfit van de sponsors Carlos & Paula Himpe. Een jaarprogramma wordt opgesteld en in een programmaboekje aan de leden overhandigd. 
De buitenlandse uitstap wordt een vierdaagse. Quiz-avonden en een Sinterklaasfeest worden georganiseerd.

1981: Faam tot ver buiten Brugge

De secretaris van de club, Hubert De Vooght doet reeds 5 jaar onafgebroken uitstekend werk. De sterritten kennen een enorm bijval. De club heeft heel veel trouwe leden, ook uit randgemeenten, zelfs uit Oudenburg en Oostende. De 4 – daagse en de sterrit blijven de evenementen van het jaarprogramma.

1985: 10-jarig bestaan

Het 10-jarig bestaan van de club wordt gevierd in “ter Groene Poorte”. Tijdens het banket worden de leden van het eerste uur die onafgebroken lid gebleven zijn Gehuldigd: Hubert de Vooght, Carlos Himpe, Gilbert De Vooght, Jozef Marreyt, Freddy Jacobus, Stefan De Pachter, Franky Himpe, Jacky Decrop, Paul Goeminne.

1987: Yvan Rammant

Onze trouwe goede vriend Yvan Rammant komt tijdens een van onze zondagritten in botsing met een op de weg zwenkend paard en overleeft de klap niet. Het droevigste moment in de geschiedenis van de club.

1990: 15-jarig bestaan - eerste meerdaagse

Een 5- daagse Mulhouse - Brugge met de Cols “Grand Ballon” en “Donon” en een rit door de Ardennen staan geprogrammeerd. Er is extra sponsering door o.a. P. Goeminne, P. Hoornaert (training) en natuurlijk C & P Himpe. De aankomst van de laatste rit Nijvel — 
Brugge heeft plaats op ’t Zand te Brugge. Als afsluiter is er een groot feest met familie en vrienden in het Holiday Inn Hotel.

1995: 20-jarig bestaan

De club bestaat 20 jaar. Een onvergetelijke tocht naar l’ Alpe d’ Huez staat op het programma. Onze voorzitter André Himpe is voorrijder met eigen wagen. Onze Sponsor Carlos & Paula Himpe en garage All Cars zorgen elk voor een camionette/volgwagen. Erik Wildemeersch zorgt voor extra sponsering met o.a. T- shirts, ... en veel isotone drank. Het wordt een succes over hele lijn. Onze thuiskomst wordt gevierd met een feestelijk banket klaargemaakt door onze lokaalhouder van toen Marcel & Christine van ’t Schuttershof. Met de trein naar het Groot Hertogdom Luxembourg, en daar op de fiets voor de eerste rit.

1998: Herschikking van het bestuur

Erik Wildemeersch wordt de nieuwe voorzitter, Jan Devriese de secretaris en PR- man. De club en heel wat leden sluiten aan bij de BBR. Met steun van de club worden nieuwe, lichtere trainingsvesten voor een zacht prijsje aan de leden aangeboden. Na 1994, 1996 
wordt in 1998 Jean Verniest weer de kampioen van de club en dit na telkens alle geprogrammeerde ritten te hebben gereden.

2000: 25-jarig bestaan

Deze maal op het menu de beruchte  Mont Ventoux’. De rittenschema’s worden net als vijf jaar voordien uitgewerkt door Jean Verniest. Op het programma stond o.a. een 6-daagse tocht met Avignon met beklimmingen als de Col de la Croix de la Serra, Col de la Charmette, Villard de Lans, Col de Rousset en natuurlijk de Mont Ventoux. De 18 fietsers werden begeleid door onze sponsors Carlos en Franky Himpe, Jan Creyf beiden met hun camionetten, Jan Devriese voorrijder, sympathisanten en echtgenotes.

2001: Brasserie Lindenhove en Marreyt Jozef

Ons lokaal ’t Schuttershof wordt na vele jaren trouw bezoek geruild voor Brasserie Lindenhove bij Albert en Francine. Onze goede vriend Jozef legt het bijltje er bij neer. Hij was een van de drie leden die van bij het onstaan van de club tot bij zijn afscheid ononderbroken SMT lid was, eerst op de fiets, daarna vele jaren als onze bestuurder van de volgwagen. De vacature van volgwagenbestuurder blijft tot op vandaag open.

2002: Marcassou

Marcassou, een vooraanstaand bedrijf met aan het hoofd Bruggeling Paul Vandenkerchove wordt onze nieuwe sponsor. SMT in haar kleurige outfit komt nergens onopgemerkt voorbij! 
Onze BBR rit wordt herdoopt van ‘11-stedentocht’ in ‘Marcassou Classic’.

2003: Drie kampioenschappen

De club evolueert verder; de vroegere vorm van het clubkampioenschap wordt herbekeken en wordt  opgesplitst in een zondagsritkampioen, een BBR-kampioen en een tijdrittenkampioen.

2005: 30-jarig bestaan van SMT

Secretaris Jan Devriese geeft de fakkel door aan Guido Van parys, die onmiddellijk de zware taak op zich krijgt om de 5-jaarlijkse fietsuitstap uit te werken. De fietsweek gaat in Orléans van start richting Pyreneeën, met als ‘toetjes’ de Col du Tourmalet en 
Aubisque. De happening verloopt in een optimale sfeer en blijft tot op heden een erg aangename herinnering! De statuten worden grondig herbekeken en aangepast.

2007: Afscheid van de Voorzitter

Erik Wildemeersch beslist met spijt in het hart en na rijp beraad om afscheid te nemen als voorzitter van SMT. Het bestuur besluit om het een jaartje zonder opperhoofd te doen. De club wordt verrijkt met een aantal nieuwe leden uit het noorden van Brugge (St Kruis).

2008: Nieuwe uitrusting en voorzitter

Hugo Vandeursen wordt onze nieuwe voorzitter. Altijd interessant om een dokter in ons midden te hebben. Wij hebben het geluk een grote en wat kleinere weldoeners te vinden die ons van nieuwe kledij voorzien waarvoor de club hen erg dankbaar is. 

2010: 35-jarig bestaan van SMT

Nooit eerder werden er zoveel km’s gereden en getraind ter voorbereiding van de 5-jaarlijkse fietsuitstap. De fietsweek met vaste logeer- en vertrekplaats te Venasque speelde zich af op en rond de fabelachtige Mont-Ventoux. De schitterende fietsroutes werden deskundig voorbereid door Freddy Druwé en Guido Van parys. Het was een echte voltreffer!!! Uiteindelijk werd het jaar afgesloten met meer dan 100.000km als clubtotaal, een record! Willy De Baets neemt de taak van penningmeester over van Hans Van Houtte op het einde van het seizoen. We danken Hans voor de jaren belangeloze inzet met een 
meer dan positief resultaat.

2011: Laatste jaar in “oranje” uitrusting

Wederom een geslaagd jaar, met een prettig vooruitzicht. Namelijk, 2012 aanvatten in nieuwe kledij!! De sponsors, zowel huidige als nieuwe, zijn zeer gul geweest. Dit geeft ons de mogelijkheid om te kiezen voor topkledij van “Ultima”. Guido Van parys neemt ontslag als secretaris, zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Anthony Uyttendaele en de bevoegdeden worden herschikt. Bij deze bedanken we Guido voor zijn gedreven inzet gedurende vele jaren en wensen hem nog veel fietsplezier in de club.

2012: Nieuwe uitrusting 

We vangen 2012 aan met een record aantal leden. De 6 vrouwen worden omringd door 44 mannelijke collega’s. Heeft dit met de schitterend nieuwe uitrusting te maken? Stilaan raken we meer en meer bekend als "de Italianen"

2013: Record aantal kilometers

Er werden dit jaar zo maar eventjes 109.299km bij elkaar gefietst. Een fantastisch resultaat!!
Met het tijdrit kampioenschap ging het echter van kwaad naar erger, zodat beslist werd om de tijdritten in 2014 niet meer op het programma te zetten. Net als de vorige jaren hadden me ook in 2013 meeval met het weer tijdens onze twee organisaties (de Brugse Zot Classic en de Sint-Michielse Feeste).
Wat bij velen nog lang zal bijblijven was de fantastische 4daagse uitstap naar de “Eifel”. Op naar een sportief 2014!!!

2014: Ledenstop

Het is eigenlijk al een paar jaar zo dat we niet meer actief zoeken naar nieuwe leden. Ongeveer 50 leden is voor de praktische organisatie en de veiligheid tijdens de (zondag)ritten meer dan voldoende. Een groep van 30 enthousiaste fietsers onder controle houden is een hele uitdaging, daarom is er in theorie een ledenstop. Desondanks vinden nieuwe fietsers nog steeds hun weg naar onze club. Wat eigenlijk wel wil zeggen dat het leuk vertoeven is bij SMT. 

2014 was een geslaagd seizoen voor SMT. De kilometers zijn t.o.v. vorig jaar opnieuw gestegen. De Brugse Zot Classic was een geslaagd evenement ondanks de forse regenbuien die ’s morgens vroeg onze provincie teisterden. Tijdens de Sint-Michielse Feeste werd onze stand opnieuw druk bezocht, de blonde en bruine Brugse Zotten vloeiden rijkelijk, mede dankzij het mooie weer. 

Het seizoen eindigde met een bestuurswijziging : Eric Melis verlaat na vele jaren belangeloze inzet het bestuur. We danken Eric daarom ook hartelijk voor al het werk dat hij voor de club verricht heeft. Hij wordt als bestuurslid vervangen door Luc Speleman.

2015 wordt een belangrijk jubileum-jaar : SMT is dan namelijk 40 jaar jong !! Dit zal op gepaste wijze gevierd worden.

2015: Grand Cru jaar

Dit seizoen was een seizoen met enorm veel hoogtepunten. Een nieuwe website, sportieve records, diverse geslaagde activiteiten in het kader van 40 jaar SMT. Met als kers op de de taart de publicatie van onze brochure. Een aansluiting bij het project "Sportief Erfgoed", iets wat bij de stad Brugge ideaal past.
We zijn dit seizoen ook gespaard gebleven van incidenten of grote ongevallen. Dit seizoen hoorder er natuurlijk ook een reis bij. Deze keer ging ze naar de Vogezen. Die reis was een succes met mooie fietspaden en schitterend weer.
Enkele te vermelden prestaties zijn wel op zijn plaats : De kampioen reed meer kilometers dan ooit tevoren (6.605km), met zijn allen reden we meer dan 120.000km bijeen en onze nestor heeft in 2015 jaar de kaap va 100.000km in clubverband overschreden ! Hij is dan ook al betrokken bij de club van in de beginjaren.

Ook dit seizoen eindigde met een bestuurswijziging. Onze voorzitter, Hugo Vandeursen geeft na 8 jaar de fakkel door. Deze 8 jaar waren jaren van stabiliteit en sportieve groei. We danken Hugo dan ook voor inzet en wensen hem nog veel plezier in de SMT rangen. Hij wordt opgevolgd 
door Martin Verbeke. Ongetwijfeld een goede keuze. We wensen Martin veel succes als voorzitter.

2016 begint al spannend met de voorstelling van onze nieuwe kledij. 

2016: Nieuwe Kledij

Nog iets meer italiaans getint. Het rood komt nu echt wel naar voor.

Peter Herpoel werd dan uiteindelijk toch kampioen met 6558 km. Vorig jaar moest hij nog de duimen leggen voor Bruno maar dit jaar was hij niet te stoppen.

Het mountainbike evenement is in het leven geroepen. Dit gaat door in november en Martin Verbeke (onze voorzitter) zette er stevige schouders onder om dit in goede banen te lijden. Met als gevolg een geslaagde eerste editie.

2017: Boerenjaar voor de organisaties

Dat jaar zal herinnerd worden als een jaar waar al onze organisaties goed gesmaakte events werden.
Zowel op de Brugse Zot Classic (1180 deelnemers) als op de Brugse Zot Offroad (1450 deelnemers) hadden we soms handen tekort. Dat geeft alvast hoop voor de toekomst.

2018 : Wissel in het bestuur

2018 staat voor de deur, we hebben opnieuw een goede basis van leden. (55stks) en zo te zien hebben de leden er zin in, want er zijn er die niet veel stil gezeten hebben deze winter.

Anthony Uyttendale en Freddy Druwé verlaten het bestuur. Bruno Himpens en Peter Reynaert treden dan weer bij het bestuur.

Onze organisaties waren ook dit jaar opnieuw een succes. We hadden ook een schitterend weekend naar Bertrix. Waar de Boucles de la Semois werd gefietst. Deze keer waren de weergoden wel goed gezind.

Het was een spannende strijd naar het kampioenschap. Waar de nieuweling Stéphane Aerts het maar nipt moest afleggen tegen een vaste waarde Noel Neyens.
Proficiat aan beide voor hun doorzettingsvermogen.
Eric Wildemeersch.mp4

Hugo Vandeursen.mp4

Omer Steen.mp4

Dieter Vanhulle.mp4

Erwin Roos.mp4

Freddy Druwé.mp4

Jacky Neirynck.mp4

Rudi Stevens.mp4

Gilbert Devooght.mp4

Peter Reynaert.mp4

Jozef Marreyt.mp4

Vera.mp4

Freddy Warrinnier.mp4