Executive Body

 President
 Father Anil George Vice President
Aditya Vij
Teacher Incharge

 Mrs. Sapna Gupta Teacher Incharge

 Mrs. Monika Kapoor
Secretary
Saurabh ChopraJoint SecretaryAnshika Bansal
Treasurer
 Tarandeep Web Administrator Sudhir Setiya

Executive Members & Working Group Members

 
 Ashish Goel 
 Sameer Sabharwal
 
 Rohit Mahajan 
 Ankur Aggarwal
 
 Shubhra Mathur 
 Abhishek Nair
 
 Rajat Bagchi 
Pankaj Gupta
 
 Sudhir Sehrawat 
 Tanushree Sharma
 
  Sarabjit Singh 
 Amit Khurana

  Sanjeev Chopra
  Manish Lal
 
 Binny Lamba  
Comments