Wat is de bedoeling?

• Vriendschappelijk contact tussen de senioren bevorderen.
• Initiatieven nemen in het kader van vrijetijdsbesteding en "levenslang leren".
• Kennis en kunde ter beschikking stellen van De Kade / Spermalie

Voor wie:

Elke medewerker die werkzaam was in Spermalie - De Kade en die op pensioen gaat 
behoort automatisch tot de senioren en kan deelnemen aan de SENIORENWERKING.
Deze richt zich zowel tot de oud-collega's werkzaam in de minderjarigenzorg als in de volwassenzorg.
Ook de partners van de senioren worden mede uitgenodigd.

Hoe?

• Door het organiseren van minstens 2 groepsaktiviteiten per jaar (april-mei en sept-okt.)
• Deelnemen aan aktiviteiten ingericht door De Kade (Spermalie- en personeelsfeest)
• De nieuwsbrieven: per 6 maanden (dec en juli) verschijnt een nieuwsbrief.
• Op vraag van directies op zoek gaan naar vrijwillige medewerkers bij de senioren.