Reglementen

Senioren Beker Kempen

André Van Deun - Voorzitter

Gierleseweg 32 - 2340 Beerse

GSM: 0477/46.85.81

Reglement

Laatst bijgewerkt 15/02/2019

Deze competitie heeft tot doel de DAMES 50-PLUSSERS en de HEREN 60-PLUSSERS toe te laten leeftijdsgenoten van andere clubs te ontmoeten in vriendschappelijke wedstrijden om nadien gezellig samen herinneringen op te halen en van gedachten te wisselen aan een door de ontvangende club geoffreerde koffietafel.

De competitie zal zo mogelijk worden gepland tussen de laatste week van april en de laatste week van juni. Als de buitenpleinen vroeger beschikbaar zijn, gelieve dan op het inschrijvingsformulier een begindatum op te geven waarop u ploegen kunt ontvangen.

Om aan deze competitie deel te nemen moeten dames 50 jaar en de heren 60 jaar worden in de loop van dit speeljaar en uiterlijk op 31 december.

Een ontmoeting omvat 3 dubbelspel matchen voor de heren (elke match 2 of 3 sets), te spelen naar 2 gewonnen sets met tiebreak bij 6-6, en 2 dubbelspel matchen voor de dames (elke match 2 of 3 sets) eveneens te spelen naar 2 gewonnen sets met tiebreak bij 6-6. Als in een match elke ploegeen set heeft gewonnen, moet dus een 3 de volledige set worden gespeeld.

De volgorde van de te spelen dubbelspelen wordt bepaald door het gezamenlijk aantal punten van de 2 spelers. Deze met het hoogste puntentotaal wordt eerst gespeeld, gevolgd door deze met het tweede hoogste puntentotaal, enz. Elke ploeg kan 1 winstpunt verdienen per gewonnen match wat een score kan opleveren van 3/0 of 2/1 (mannen) en 2/0 of 1/1 (vrouwen).

De gewonnen punten worden opgeteld en aan de hand hiervan zal het eindresultaat opgemaakt worden. In geval van gelijk aantal punten zullen de gewonnen en verloren sets de eindrangschikking bepalen. De officiële dubbelklassementen van ‘Tennis Vlaanderen’ zijn van toepassing. Gelieve de gewijzigde klassementen van iedereen te checken.

De competitie omvat 1 reeks voor de heren (één reeks tot max. 40 punten) en 2 reeksen voor de dames (een reeks tot max. 45 punten en een reeks tot max. 20 punten). Bij de heren mag dus het gezamenlijk totaal van de zes spelers het maximum 40 punten per ploeg niet overschrijden. Bij de dames mag het gezamenlijk totaal van de vier speelsters het maximum van 45 punten c.q. 20 punten per ploeg niet overschrijden. In totaal wordt gestreefd naar een acceptabel aantal ontmoetingen (afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen voor een reeks, kan die reeks worden opgedeeld in meer reeksen met dezelfde punten).

Vooraleer deze competitie aanvangt, moeten de deelnemende clubs voor elke reeks de namen van de mogelijke speelsters en spelers met klassement en geboortedatum opgeven aan het bestuur. Denk er aan dat alle opgegeven speelsters en spelers lid moeten zijn van hun club. Men kan slechts voor éénclub spelen.

Indien een club meer dan één ploeg opstelt, zullen twee of meer lijsten worden ingevuld met vermelding van de reeks. Elke speler van een club mag slechts in één reeks worden opgesteld. Elke speler van een reeks kan evenwel als reserve opgesteld worden in een ploeg van een andere reeks. De betrokken speelster of speler mag nadien opnieuw haar of zijn plaats innemen in de oorspronkelijke reeks. Stel uw clublijsten op in afdalende klassementswaarde.

Indien een ploeg een speelster opstelt jonger dan 50 jaar of een speler jonger dan 60 jaar, moet die speelster of speler opgesteld worden in het laatste dubbelspel. De behaalde punten in dit dubbelspel komen uiteraard toe aan de tegenstrevers.Vóór de aanvang van de wedstrijd moeten de beide ploegkapiteins de samenstelling van hun dubbels (namen van hun spelers met hun punten) invullen op het wedstrijdblad waarop nadien de uitslagen zullen worden ingevuld. Nadat in een match de eerste bal is gespeeld, mogen de spelers niet meer vervangen worden.

Na afloop van de wedstrijd zullen de beide kapiteins de uitslagen van alle setstanden op het wedstrijdblad invullen, ondertekend voor akkoord door de beide kapiteins. De thuisploeg zendt of mailt dit formulier naar het adres dat erop zal vermeld staan. De uitslag kan ook worden doorgegeven via de website: www.seniorenbekerkempen.be.

De dubbelploegen worden opgesteld naar willekeur met inachtneming van de voorgaande artikels van dit reglement.

De wedstrijden vangen aan op één van de door de ingeschreven thuisploegen opgegeven speeldagen en uren. Zie de vermelding hierover bij de lijst van de deelnemende clubs die iedere kapitein ontvangt.

Iedere thuisploeg geeft één en zo mogelijk meerdere vaste dagen met uur op waarop de wedstrijden op eigen terreinen kunnen plaatsvinden.

Indien bepaalde omstandigheden (zoals een buitentemperatuur van 30° Celsius of meer in de schaduw) het onmogelijk maken om de wedstrijden op de bepaalde dag te spelen, zullen de ploegkapiteins in overleg een nieuwe dag of uur vastleggen. Als er geen akkoord bereikt wordt over de speeldag, dient men de SBK-voorzitter te contacteren (André Van Deun - 0477/46.85.81) die de knoop zal doorhakken. Alle wedstrijden moeten gespeeld zijn uiterlijk op 31 augustus.

Ingeval er zich verkeersproblemen voordoen en men niet tijdig ter bestemming kan komen, gelieve de tennisclub per gsm te verwittigen. Het is ook aangeraden een dag voor de ontmoeting de kapitein van de andere club te verwittigen van uw komst.

De winnende club van de verschillende reeksen ontvangt na afloop van de competitie een trofee.

Alle opgestelde spelers en speelsters moeten lid zijn van ‘Tennis Vlaanderen’ en daar verzekerd zijn.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen welke zich tijdens de competitie zouden voordoen.

Alle eventuele geschillen moeten onverwijld schriftelijk worden meegedeeld aan André Van Deun, de voorzitter van het bestuurscomité. Dit comité zal alsdan een beslissing nemen.

Wij rekenen op een uiterst sportieve houding van de clubs, speelsters en spelers bij het verloop van deze vriendschappelijke wedstrijden in het kader van de Senioren Beker Kempen.