http://dom.cat/t0s
                                                      scapella@xtec.cat     Les
 tauletes són, possiblement, el futur 
    de l'ensenyament, l'instrument que substituirà 
    definitivament el llibre de text, l'eina que ens 
    pot possibilitar el canvi metodològic necessari 
    del nostre ensenyament, de la transmissió de 
    coneixements a la creació del propi  
    coneixement,  per part l'alumne ...