Ekumenický Svetový deň modlitieb

Tohtoročné modlitby pripravili ženy z Anglicka, Walesu a Severného Írska.

https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2022-anglicko-wales-severn%C3%A9-%C3%ADrsko


Znak SDM

Modlitba založená na poznaní – skutky opierajúce sa o modlitbu

Globálne ekumenické hnutie

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien.

V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie.

Dnes sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.