Ekumenický Svetový deň modlitieb

Modlitby na rok 2023 pripravili ženy z Taiwanu.Znak SDM

Modlitba založená na poznaní – skutky opierajúce sa o modlitbu

Globálne ekumenické hnutie

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien.

V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie.

Dnes sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.