Ekumenický Svetový deň modlitieb

Znak SDM

 Modlitba založená na poznaní – skutky opierajúce sa o modlitbu

Globálne ekumenické hnutie  

  Svetový deň modlitieb  vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien. 

V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. 

Dnes  sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

Medzinárodný výbor Svetového dňa modlitieb (WDPIC) naliehavo vyzýva na okamžité prímerie v Izraeli a Palestíne

13. október 2023

Medzinárodný výbor Svetového dňa modlitieb (WDPIC) naliehavo vyzýva na okamžité prímerie v Izraeli a Palestíne, ochranu civilistov a prepustenie rukojemníkov. Vyjadrujeme sa aj proti požiadavke, aby 1,1 milióna ľudí opustilo severnú Gazu, pretože nemajú kam ísť a nemajú prístup k humanitárnej pomoci.

Sme hlboko otrasení násilím a krviprelievaním v minulom týždni, ktorého obeťami sú najmä civilisti. Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru porušujú medzinárodné právo a sú urážkou ľudskej dôstojnosti. Smútime so všetkými, ktorí stratili svojich blízkych, a naše srdcia sú so všetkými, ktorí sú naďalej ohrozovaní pokračujúcim násilím a nenávisťou. Odsudzujeme kruté útoky na civilistov v Izraeli. Protestujeme proti braniu civilných rukojemníkov. Odsudzujeme bombardovanie Gazy a blokovanie prísunu potravín, vody a humanitárnej pomoci. Pozdvihujeme svoj hlas proti uplatňovaniu princípu kolektívnej viny voči civilnému obyvateľstvu. Súčasná eskalácia násilia je desivá. Počúvame vyhlásenia plné nenávisti a pomsty. Počujeme aj hlasy volajúce po mieri a spravodlivosti. Podporujeme výzvy na okamžité zastavenie násilia a napriek zničujúcej realite stále veríme, že je možná iná cesta.

Ako ženské modlitebné hnutie sa pripájame k ľuďom všetkých vierovyznaní, najmä k židom a moslimom. Staviame sa proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je v čase vojny príliš časté. Vyzývame na ochranu všetkých detí a pripomíname, že polovica z 2,2 milióna obyvateľov Gazy je mladšia ako 15 rokov. Túžime po úsvite nového dňa pre národy Izraela a Palestíny. Veríme, že Boh vždy pôsobí a vždy nás posúva k láske, spravodlivosti a pokoju. Spolu so všetkými našimi bratmi a sestrami v Izraeli a Palestíne sa modlíme za spravodlivý a trvalý mier. Dúfame, že naše celosvetové spoločenstvo, aj keď je rozdelené, si uvedomí, že sme všetci prepojení a že všetci musíme prevziať zodpovednosť za situáciu vo Svätej zemi. Nikdy sa nesmieme vzdať záväzku k mieru, spravodlivosti a dôstojnosti pre všetkých ľudí žijúcich v tejto krajine.

1. marca 2024 sa celosvetové ekumenické spoločenstvo žien, ktoré každoročne slávi Svetový deň modlitieb, zapojí do bohoslužby, ktorú napísali naše sestry z Palestíny na tému „Prosím vás... znášajte sa navzájom v láske“. Ako to často býva pri príprave Svetového dňa modlitieb, téma a krajina, ktoré sú vybrané roky vopred, sa stávajú hlboko aktuálnymi a dôležitými v roku, keď sa slávi. Svetový deň modlitieb nie je len jeden deň a najmä v tomto čase extrémneho násilia vyzývame k modlitbe teraz i v nasledujúcich dňoch.

Boh mieru a spravodlivosti,

voláme k tebe so zlomeným srdcom a hlbokou bolesťou nad tým, čo sa deje v Izraeli a Palestíne. Je ťažké nájsť slová, ktorými by sme vyjadrili vážnosť tejto chvíle. Spočívame v tvojom Duchu, ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Prosíme ťa, aby si zahojil každú ranu a aby si nám dal múdrosť, ako zastaviť toto pokračujúce násilie. Modlíme sa najmä za ženy, ktoré sú v čase vojny zvlášť zraniteľné. Nasmeruj náš svet čo najskôr k dosiahnutiu mieru a spravodlivosti. Amen.


Modlitby na rok 2024 pripravili ženy z Palestíny.

Svetový deň modlitieb je globálne ekumenické hnutie inšpirované mottom 

 „MODLITBA ZALOŽENÁ NA POZNANÍ – KONANIE OPIERAJÚCE SA O MODLITBU“.

V dňoch 20. až 27. augusta 2017 sa stretli delegátky z celého sveta, aby sa zúčastnili na Medzinárodnom stretnutí Svetového dňa modlitieb vo Foz do Iguaçu v Brazílii. Ženy pochádzajúce z rozličných cirkví prišli, aby sa spoločne modlili, zdieľali svoje príbehy a prijímali rozhodnutia do budúcnosti. Práve tieto delegátky vybrali tému a krajinu, ktorá pripravila bohoslužobné materiály pre rok 2024 - Palestínu. 

Niekoľko posledných rokov sa ekumenická skupina palestínskych kresťanských žien spoločne modlila a pracovala na písaní bohoslužobných materiálov na rok 2024. Jeho téma je „Preto vás napomínam... Znášajte sa navzájom v láske" na základe listu Efezanom 4, 1 – 7. Máme sa navzájom znášať v láske napriek všetkým ťažkostiam a útlaku.  

V rámci bohoslužby budeme počuť príbehy troch palestínskych žien troch rôznych generácií, ktoré prinášajú svedectvo o sile spoločného znášania v láske. Bohoslužbou nás bude sprevádzať ako symbol olivovník. Jeho korene, konáre a listy predstavujú tri generácie.

Palestínske kresťanky, ktoré napísali túto bohoslužbu, vyzývajú svet, aby sa modlil za mier, spravodlivosť, slobodu náboženstva a slobodu pohybu. Nabádajú nás, aby sme sa modlili so ženami, utečencami, ľuďmi bez domova, s tými, ktorí sú chorí, umierajú a smútia. Vyzývajú nás tiež, aby sme vyznali našu spoločnú vinu pri spôsobovaní klimatickej krízy a zaviazali sa napraviť to, čo sme zničili. A napokon nás, globálnu cirkev, pozývajú, aby sme sa zjednotili a ku každému pristupovali so spravodlivosťou a láskou.  

Biblická štúdia nás vyzýva, aby sme sa pýtali, čo to znamená znášať niekoho v láske. A žiada nás, aby sme sa zamysleli nad tým, prečo je spoločenstvo pre kresťanov dôležité. Štúdium Biblie nás vyzýva, aby sme pozdvihli iných okolo seba a dovolili iným, aby pozdvihli nás. 

Informácie o krajine prinášajú dôležité skutočnosti o histórii a kultúre Palestíny. Dozviete sa o miestach, ktoré majú význam pre kresťanov, keďže sú kolískou kresťanstva, o úlohe žien v palestínskej spoločnosti a o histórii hnutia Svetový deň modlitieb v Palestíne.