Ekumenický Svetový deň modlitieb

Modlitby na rok 2023 pripravili ženy z Taiwanu.

  

Znak SDM

 

Modlitba založená na poznaní – skutky opierajúce sa o modlitbu

Globálne ekumenické hnutie  

 

 Svetový deň modlitieb  vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien. 

V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. 

Dnes  sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

Spomienka na marec 2022 v Bratislave - Cirkev bratská na Cukrovej ul.

Spomienka na marec 2023 v Bratislave - modlitebňa Bratskej jednoty baptistov