Αρχική Σελίδα


ΕΚΚΛΗCΙΑ    Γ.Ο.Χ.    ΕΛΛΑΔΟC

CΥΝΟΔΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΝΕΟΤΗΤΟC

CΧΟΛΗ    ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ


 

Η Σχολή Κατηχητών της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος απετέλεσε την πρώτη προσπάθεια της Εκκλησίας μας να επιμορφώσει με συστηματικό τρόπον τα στελέχη της. Ελειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στον Ιερόν Ναόν Αγ. Παρασκευής στο Μοναστηράκι και αργότερα μετεφέρθη στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Νέας Φιλαδελφείας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ από το έτος 2015 τα μαθήματα παραδίδονται Ιερο Ναο Αγιων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Δάφνης (Αρτέμωνος 133).

 Οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις φοιτήσεως είναι, ο εκπαιδευόμενος: α) να είναι πιστό μέλος της Κανονικής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., β) να ζει πνευματική ζωή αγωνιζόμενος για την ψυχική του σωτηρία υπό την καθοδήγηση Πνευματικού Πατρός της Κανονικής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. (ο οποίος συνυπογράφει την αίτηση), γ) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ  Γυμνασίου). Η καλή γνώση του χειρισμού Η/Υ και του διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αρκετά χρήσιμη για την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έξι διδακτικές ενότητες κατανεμημένες σε δύο κύκλους σπουδών. Οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να επιλέξουν είτε τον συμβατικό τρόπο σπουδών, είτε την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως. Ο πρώτος συνίσταται στην υποχρεωτική παρακολούθηση των περισσοτέρων διαλέξεων κάθε θεματικής ενότητας. Ο δεύτερος δεν απαιτεί την φυσική παρουσία του εκπαιδευμένου στις διαλέξεις, αλλά την κατ’ οίκον μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση γραπτών εργασιών. Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών -γι’ αμφότερες τις μεθόδους διδασκαλίας- ακολουθούν γραπτές εξετάσεις και για την αποφοίτηση υποβάλεται μία τελική γραπτή εργασία.

 Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες: Α) Στοιχεία Κατηχητικής: Πρόκειται για τις βασικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει κανείς αναφορικώς με την μεθοδολογία του κατηχητικού και την παιδαγωγική. Β) Στοιχεία Λειτουργικής: Η ερμηνεία των εν τω χριστιανικώ ναώ και των εν τη θεία λατρεία τελουμένων. Γ) Στοιχεία Εισαγωγής στις Θείες Γραφές: Τα βασικώτατα στοιχεία τα οποία οφείλει να γνωρίζει κανείς για την μελέτη των θείων γραφών. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Δ) Στοιχεία Εκκλησιαστικής Ιστορίας: Συνοπτικώς η Εκκλησιαστική Ιστορία απ’ αρχής μέχρι σήμερα. Ε) Στοιχεία Θρησκειολογίας: Τα βασικά σημεία των κυριοτέρων θρησκευμάτων και αιρέσεων. ΣΤ) Στοιχεία Πατερικής Θεολογίας: Τις κυριώτερες γνώσεις τις οποίες πρέπει να έχει κανείς περί Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ     ΑΝΑ    ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ


Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών


Πρόσφατες ανακοινώσεις

  • ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018 Ἀριθμός Πρωτ. 2638        ΑΘΗΝΑΙ    10/23-10-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς Τοὺς Ἐφημερίους  καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς ἈττικῆςΤέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,Η ἔναρξις ...
    Αναρτήθηκε στις 6 Νοε 2017, 6:36 π.μ. από το χρήστη + Photios
  • Ἐναρξη Μαθημάτων ακαδημαϊκού ἔτους 2016-2017 Ἀριθμός Πρωτ. 2516ΑΘΗΝΑΙ 18/31-10-2016 ΠρὸςΤοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματατῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς ἈττικῆςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΤέκνα εὐσεβῆ ἐν ...
    Αναρτήθηκε στις 18 Νοε 2016, 2:08 μ.μ. από το χρήστη + Photios
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 2 από 2. Προβολή περισσότερων »