El flabiol


Instrument de característiques molt simples. Està constituït per un canó de fusta d'uns 24 cm de llargada i uns 2,5 cm de diàmetre, amb una embocadura i tat un seguit de forats.

Té un paper molt important a la cobla des del començament de la sardana, ja que serveix per interpretar l'introit i els contrapunts.