Breu presentació:
Compagino l'activitat docent i investigadora amb la composició i la producció musical, principalment en el camp de les arts escèniques i el cinema. Dirigeixo la Societat Coral La Floresta i imparteixo diverses assignatures al Grau en Mitjans Audiovisuals de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus i al Grau de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Música per a cinema:

Música per a arts escèniques: