Chào mừng các bạn đến với trang web phòng Khảo thí trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. Các công tác Khảo thí sẽ được cập nhật liên tục để các giáo viên và đơn vị liên quan có thông tin mới nhất, nhanh nhất.                 

CÔNG TÁC KHẢO THÍ

QUI TRÌNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN