How the party started

              

             the English version you can see below the dutch version


Sailor on Wheels is in April 2010 begonnen met een rit van 3 vrienden die visser zijn en rijden op hun motor als  hobby hebben.
 
Om zo met elkaar in contact te komen hebben we een hyves opgericht.
En er bleken al snel heel wat sailors geintereseerd en ook niet sailors wilde lid worden van deze hyves,inmiddels is hyves er niet meer maar was een leuke opstart.
In 2011 is dat verder gegaan met een facebook pagina.
Tevens was ook het idee daar om club kleding te maken en zo geschiede, we hebben nu al t-shirts truien en vesten met sailor opdruk
en voor niet sailors hebben we de aangepaste family of a sailor en friend of a sailor
 
En in 2012 is daar een eigen site bijgekomen.

En we maken niet alleen korte ritjes maar ook meer grotere tour trips zoals een midweekje weg, en dan het liefst met meerdere sailors of motorrijders

In 2011 is daar het eerste midweekje geweest naar limburg helaas waren de meeste die mee wilde op zee dus was het een kleine ploeg van 3 man ,maar daarom niet minder gezellig.

April 2012 is de jaarlijkse uitstoom weer geweest en er waren er meer thuis dan 2011 deze keer waren we met 5 sailors.
En de dagen op de motor en de avonden in La Chaussee waren weer super
foto s zijn ook al geplaatst en kan je zien op de events afdeling

 

inmiddels is het bijna 2015 en elk jaar worden de ritten meer en ook het leden aantal

Aan het einde van 2011 hadden we 5 echte leden en we groeien nog steeds

Alleen zeelui die in het bezit zijn van een motor en dus motor  rijden (maakt niet uit welk merk) kunnen lid worden, maar vrienden kunnen we niet genoeg hebben.
Op dit moment hebben we leden uit Katwijk Scheveningen en Vlissingen
Maar zoals op elke regel is een uitzondering en hebben we ook een lid die gevaren heeft en in de visserij branche werkt momenteel
 
Sailors die lid willen worden kunnen dit doen door te contact op te nemen via ons mail adres                                                  English Version

Sailor on Wheels is started of  in April 2010 with a ride of 3 friends who are driving on their bikes for a hobby and who are fisherman.

In order to come into contact with each other, we have started up a page on hyves but this media is not longer working but was a nice way to start up.
And there were a lot of sailors interested and soon also not sailors wanted to join this hyves.
In 2011 we also started with a facebook page
Now there is an own site added in 2012


There was also the idea to club clothing and so be done, we already have t-shirts sweaters and vests with sailor bossing
we have for non-sailors the family of a sailor or friend of a sailor bossing


And we want to created  not only short rides but also more bigger tour trips such as midweek, and then preferably with several sailors or bikers

In 2011 is the first midweek been to limburg were unfortunately most who wanted to participate where at sea so it was a small team of 3 man, but no less fun.


April 2012 the annual uitstoom was there again  and there were more at home than 2011, this time we were with 5 sailors.
And days on the bikes and the evenings in La Chaussee were great  photo s you can see on the events Department

At the end of 2011, we had 5 real members and we are still growing

Only sailors who are in possession of a bike and thus drive a bike (doesn't matter what brand) can become members, but friends we can't have enough.
We currently have members from Scheveningen  Katwijk and Vlissingen
But as on each line is an exception and we also have a member who sailed on a fishing vessel for years and currently is working  in the fishing industry

Sailors wishing to join up can do this by contacting us sending a  mail to our email address