PEC aprovat al curs 2016/17

PDC aprovat al curs 2022/23

ROF aprovat al curs 2012/13. Pendent de reforma al proper curs 2023/24

PAT aprovat al curs 2014/15

PIC aprovat al curs 2022/23

PCE aprovat al curs 2017/18

PAD aprovat al curs 2017/18

Pla de Contingència Covid-19 per al curs 2021/22

Projecte British Council-MEC complirà 25 anys al curs 2023/24

PLC aprovat al curs 2016/17

PLC aprovat al curs 2021/22

Projecte de Direcció per al cursos 2024/28