สื่อการเรียน/คู่มือการใช้หุ่นจำลองและอุปกรณ์

คู่มือการใช้หุ่นจำลองและอุปกรณ์

ทางศูนย์ได้รวบรวมเอกสารที่สำคัญไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้หรือค้นคว้าได้โดยสะดวก โดยสามารถเรียกดูหรือ Download ได้ตามรายการที่ด้านล่างนี้

สำหรับเอกสารรายละเอียดและคู่มือการใช้ เกี่ยวกับหุ่นและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่านสามารถเลือกดูได้ที่หัวข้อตาม Link ด้านล่าง

  1. สาขาการพยาบาลพื้นฐานและเสริมการพยาบาล (Fundamental Nursing)

  2. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (Adult & Elderly Nursing)

  3. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (Maternal - Neonatal Nursing and Midwifery)

  4. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Nursing)