Władze Regionalnego Stowarzyszenia Oświatowego "KAGANEK"


Zarząd


Prezes
Teresa Michalska

Wiceprezes
Maria Łątka

Sekretarz
Władysław Mąsior

Skarbnik
Helena Byrdy

Członek
Maria Kaczmarzyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Maria Kawik

Członkowie
Henryka Grzegorzek
Janina Janica-Piechota