Şes-Plopiş

Nimeni nu oferă atâta informaţie ca noi (ştiri, articole, ghiduri, hărţi, imagini): 22.000 pagini A4 gratuit!

Sunt compuşi în principal din roci cristaline, sub forma unei culmi largi de aproximativ 15 kilometri, care înclină treptat către nord, de la 900 la 500 metri.

Ghidul ariilor protejate din judeţul Sălaj

Izvoarele Barcăului

Avenul cu sală de la Izbucul Mare al Barcăului

Alte informaţii din zona Izvoarele Barcăului










extras din Alexandru Roşu - Geografia fizică a României - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980