Gențiană (stânga) și smirdar/ bujor de munte/ rododendron/ cocozar. Foto, Marius Ifrim (București).

Grădiştea de Munte, peşterile dacilor există.


Peşteră dublu record mondial, Subcarpaţii Vrancei.

Foto, Trestian Găvănescu (Râmnicu Vâlcea).

Există acces - prin televiziune, presă, carte, internet - la multe locuri din lume, dar extrem de rar la diversitatea peisagistică a teritoriului României: pentru că aducerea în prim plan a datelor la zi - cu hărţi şi imagini - necesită multă minuţiozitate. Nu omitem ce este important în spaţiul geografic românesc, oferim ilustraţie bogată, multă în premieră absolută, în premieră detaliat explicată şi facem trimiteri la bibliografie. Oferim ample spaţii de publicare celor care nu-şi pot permite cheltuielile impuse de editarea şi difuzarea unor lucrări despre regiunile „neinteresante” geografic, turistic, istoric. Vă oferim articole şi ghiduri, enciclopedia geografică a României: cu informaţii în premieră, care coincid cu ceea ce găsiţi pe teren. Aveţi la dispoziţie singura reprezentare fotografică explicată a ţării. Teritoriul românesc montan şi peisagistic este atât de puţin cunoscut încât aproape oricare dintre prezentările noastre este premieră informaţională, fotografică, geografică. Descoperiţi diversitatea şi însemnătatea reliefului românesc!

De aici FURĂ INFORMAȚIE (şi cu ea bani europeni sau mondiali) mediul academic și universitar intern și internațional, site-uri, publicaţii, „români”.