Prof. univ. dr. habil. Rodica Luca Tudorache

                   Departamentul de Matematică                                                  Department of Mathematics
     Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași                         "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi
                          România                                                                                   Romania