Prof. univ. dr. habil. Rodica Luca Tudorache

Departamentul de Matematică

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

România

Department of Mathematics

"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi

Romania

Iasi - 2008

At the "International Congress of Mathematicians",

Rio de Janeiro - August 1, 2018

In the hall of the Romanian Academy with the "Spiru Haret" Prize, Bucharest - December 13, 2018