Prof. univ. dr. habil. Rodica Luca Tudorache

                   Departamentul de Matematică                                                  Department of Mathematics
     Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași                         "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi
                          România                                                                                   Romania         
                                                                                                                                      
                                                                                                                                               
                                                                                          Iasi 2008                                                                                                Rio de Janeiro - ICM 2018