Overseas trips Overseas Travel

OverseasTravel

2012.07 Bali Tour

2001.07 Hong Kong / Shenzhen China Tour