Medlemsinfo

NÅR-HVOR-HVEM
Mandag kl. 18:00 - 20:30, Fagerlund skole, Brumunddal   
Kormester(vikar): Dorina Komani,
Sangpedagog: Magnild Korsvik
Leder: Wenche Dymbe, wdymbe@gmail.com 

Melde fravær enkeltøvelser: 

Melding om fravær fra korøvelse gjøres i Choirmate app - her kan dere oppgi fraværsgrunn.
Kan også sendes på mail:  kristin.osthagen@gmail.com  eller sms:  458 11 757

Wenche Dymbe : wdymbe@gmail.com  tlf. 957 66 361

KOMMUNIKASJON

ChoirMate

Her deles informasjon til koret fra dirigent og leder. Brukes til litt mer formell informasjon.
Her finnes også lenker til lydfiler for de ulike stemmene, samt kalender for oppmøte.

Messenger gruppe for medlemmene.
Alle aktive sangere legges til i denne gruppen. Her kan alle delta med innhold. Litt mer uformell informasjon.

Langtidsfravær:
Send en skriftlig henvendelse til styret v/korleder med begrunnelse for langtidsfraværet.  Eventuell søknad om permisjon.

Kaffeansvarlig  

Vi skifter på hvem som har ansvar  - bytt selv med andre om dagen ikke passer, se liste som legges ut.

Oppgaver:  Koke kaffe-/tevann. Sette frem kaffe/te eventuelt kaker, kjeks 

Rydde opp etter pausen. En av de to neste på kaffelista tar POSEN MED Kaffe/Te med seg hjem og oppbevarer den til neste øving.

DOKUMENTER 

Se i Meny, Les Vedtekter og HMS Dokument
Alle medlemmer må sette seg inn i  Vedtekter og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS dok - har ikke fått versjon for 2023 ennå)