Contributie

De contributie bedraagt € 20,00 per maand.

De contributie dient in twee halfjaarlijkse termijnen betaald te worden.

Gedurende de maanden juli en augustus wordt er niet gedanst en hoeft er geen contributie betaald te worden.

Het rekeningnummer is: NL75 INGB 0008 0162 05 t.n.v. G.E.M. Bollen e/o A.M. Smit.
Comments