Formål med uddannelsen

Formålet med dit ophold her er naturligvis at lære dig så meget som muligt om diagnostik og behandling af både almindelige og specielle børneortopædiske tilstande. Uddannelsen i børneortopædi foregår væsentligst via den teoretiske uddannelse i undervisningsstillingen, samt på blandet ortopædkirurgisk afdeling i 1.reservelægeuddannelsen. Det kan næppe forventes, at den kommende speciallæge opnår nogen større egentlig operativ rutine indenfor den klassiske børneortopædi, men der er ingen formelle begrænsninger.

Fra målbeskrivelsen kan du finde tabellen herunder. Fra Porteføljen kan du finde de mål fra log-bogen, som du skal have udfyldt inden du afslutter hoveduddannelsen. Samme sted kan du finde det kompetencekort, som du gerne skulle kunne udfylde efter dit fokuserede ophold hos os.

Undervejs vil vi give dig nogle opgaver, som kan løses på computer eller papir, og som vi bruger til at diskutere forskellige behandlingsprincipper.

En af de sidste dage under dit fokuserede ophold afholdes afslutningssamtale. Her gennemgår vi målbeskrivelse og kompetencekort. Du skal inden samtalen have svaret på er spørgeskema på computeren, så vi kan fokusere samtalen. Linket til spørgeskemaet gør vi først tilgængeligt, når det skal bruges. Efter samtalen kan de mål, som du har opfyldt godkendes i www.logbog.net.