Home


            ในปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้ในหลาย ๆ
งานด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โปรชัว แผ่นพับ งานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
งานออกแบบบนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผู้ใช้โดยทั่วไป
            เมื่อนึกถึงโปรแกรมการตกแต่งภาพ คนโดยทั่วไปก็จะนึกถึงแต่โปรแกรม Photoshop ที่ครองใจ
นักแต่งภาพทั้งมือสมัครเล่น ไปจนถึงช่างภาพมืออาชีพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยังไม่มีโปรแกรมใด ๆ มา
เทียบหรือแทนที่ได้ อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการทำงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และให้ผลสำเร็จของการ
ทำงานได้ตามต้องการ ความนิยมในตัวโปรแกรมจึงไม่เคยที่จะลดน้อยถอยลง

            โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6  สามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลายรูปแบบดังนี้  
  •     งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่ หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไป สว่างไป มีเงาดำให้ภาพมีสีสันสดใสสมจริง 
  •      งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกได้ว่าเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop สร้างสรรค์ภาพให้เป็นไปตามไอเดียที่เราวางไว้ได้ 
  •      งานเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลัง ปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วย Photoshop ได้ 
  •      งานออกแบบทางกราฟิก ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นต้น 
  •      สร้างภาพวาด เหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผ้าใบเปล่า ๆ จนเป็นงานศิลปขึ้นมา