Kernkwaliteiten & Kennisgebieden

Kernkwaliteiten

  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar
  • Actueel in kennis
  • Moderne kantoorfaciliteiten
  • Kennis van communicatie en conflictoplossing, onderhandelingsconcepten en interventietechnieken

Kennisgebieden

  • Juridisch-deskundig advies, gespecialiseerd op het gebied van het ruimtelijke bestuursrecht
  • Jurisprudentie- en literatuuronderzoek
  • Opstellen van bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke procedures
  • Ontwerpen van gemeentelijke regelingen, zoals voorschriften bij een bestemmingsplan, een verordening e.d.
  • Mediation volgens de normen van de Mediatiors Federatie Nederland (geregistreerd)