Matchproportioner

Deltagere

Junior  og ynglinge (19-22 år) spillere fra Breinholtgård, Esbjerg, Holsted, Kaj Lykke, Skærbæk Mølle, Varde, Vejen,  Fredericia

 Baner        

Der spilles max. 9 matcher i løbet af året.

Rækkefølge og dato aftales på evalueringsmødet, efter den sidste match.

Der aftales også hvilke klubber der skal sidde over, hvis der er klubber der skal sidde over.

Spilleform

Drenge fra gul tee. Piger fra rød tee.

A-række op til 18,4 18 huller slagspil netto

B-række 18,5 – 24,9 18 huller stableford Drenge fra gul Tee / Tee 57  - Piger fra rød tee / Tee 46

B--række 25 - 36  18 huller stableford fra rød tee / Tee 46 

C-række 36,1 – 54,0 9 huller stableford fra rød Tee / Tee 46

D-række 55,0 – 72,0 9 huller stableford fra rød Tee / Tee 46

PLUS-rækken: 19-22 år 18 huller slagspil.

Forsøg at blande boldene, i hver række, så der er både lav og høj- handicap (indenfor rækken). Dvs. ikke 3 spillere med hcp 36 i samme bold.

A-B rækker spiller pigerne blandet sammen med drengene.

C-D rækker skal spilles med pigebolde, hvis muligt.

Forsøg, så vidt muligt, 3 bolde og ikke 2 spillere fra samme klub i samme bold.

Hvis der er spørgsmål til oprettelse af startliste, ring til  Jane Lund: 61130056

Der må ikke bruges caddie.

Forældre må gerne være tilskuer, men ikke følges med eget barn. Forældre SKAL være mindst ½ hul foran eget barn - HELE TIDEN. Dispensation fra dette skal søges gennem RAJT-ansvarlig i egen klub, ved spillerens første-gangs-deltagelse i RAJT. Dispensation kan max. gives 3 gange. Forældre bør ikke følge bolden hele matchen.

EGA Hcp. Spillere fra hcp. 54 og ned skal have et EGA handicap

Spillere i C og D rækken fordeles ud fra deres klubhandicap (hcp. 55 til 72)

Antal spillere
Max 15 spillere fra hver klub, i A, B, C og D rækken.
Max. 5 spillere fra hver klub i PLUS-rækken
 
Matchfee
Kr. 50,00 pr. spiller. Hele beløbet anvendes til betaling af bolde og præmier.
Kr. 85,00 pr. spiller til mad og drikke (det behøver ikke være sodavand, det kan også være saftevand)
Beløbet bankoverføres af deltagerklubbens sekretær ved tilmeldingen.

Ekstra betaling i Skærbæk Mølle for at have hjemmesiden. (50 kr. i kontanter)
Præmier
Antal præmier i A, B, C, D og PLUS rækkerne fordeles i forhold til deltagere. (Forsøg at give præmier til alle der giver point).

Alle rækker spiller også om en bruttopræmie.

Der må ikke gives brutto- og nettopræmie til samme spiller, ved lighed gives nettopræmien til den næste spiller i A-rækken.

Ved lige resultat afgøres placeringen efter resultat af sidste 9, 6, 3, 2, 1 huller. Hvis stadig lige – så efter handicap.

Præmieuddeling finder sted, når matchen er færdigspillet.

Uddeling af præmier vil fortrinsvis være til spillere der er til stede. Holdlederen i egen klub, kan dispensere, hvis en spiller ikke kan deltage i præmieoverrækkelse. Holdlederen meddeler dette til turneringslederen i klubben der afholder RAJT

.

Hvis spilleren ikke er til stede (uden dispensation), foretages det lodtrækning med scorekortene.

Ved præmieoverrækkelse skal alle spillere, der giver point, nævnes, også selvom de ikke får præmie. Til sidst nævnes den samlede pointstilling til hver klub.
 
Klubpoint til pokal
Der gives følgende point i A, B og C rækken
 
1. plads giver 4 point
2. plads giver 3 point
3. plads giver 2 point
4. plads giver 1 point

D-rækken gives følgende point
1. plads giver 2 point
2. plads giver 1 point

PLUS-rækken gives følgende point:

1. plads giver 1 point

Bruttopræmie gives følgende point:
1 point. (laveste antal slag UDEN handicap)

Ialt 35 point

Alle spillere kan KUN modtage 1 præmie. 

Hvis samme spiller både får en placering fra 1-4 og vinder bruttopræmie, får spilleren point og præmie for brutto scoren samt point fra egen spillerække men tages ud af præmie-rækken.

(Eks. Hvis en A-række spiller vinder A-rækken og samtidig har bedste brutto-score, modtages point for begge placeringer, men kun præmie for bedste brutto-score. Præmien går videre til nr. 2 i A-rækken, nr. 3 i A-rækken får 2 præmien osv.)

Efter hver match uddeles pokalen til den klub med flest point for matchen. Ved point lighed vinder den klub der har hhv. flest 1. pladser, 2. pladser, 3. pladser. osv. Hvis stadig lighed, den der sidst har haft pokalen med hjem.

Efter sidste match uddeles pokalen til klubben med flest point.

Ved pointlighed tilfalder pokalen den klub, som har vundet den flest gange i sæsonens løb.

Ved pointlighed og samme antal vundne matcher i sæsonen, findes den endelige vinder via Sudden death

Der udvælges 1 A og 1 B spiller fra de klubber der er lige, og der spilles hulspil, A mod A og B mod B, ved uafgjort spilles hullet igen.

 

Den klub med flest point efter sidste match sørger for gravering af klubnavn i pokalen og beholder den til efterfølgende år.

Individuel match: (pokaler uddeles først ved sidste match for sæsonen, på Breinholtgård)

Der er pokal til de 3 bedste spillere, vurderet på scores fra hele sæsonen. Pokalerne sponseres på skift af klubberne.

Pokalerne sponsores skiftevis mellem klubberne. Rækkefølgen er, den klub hvis spiller har vundet året før, skal sponsorer for sæsonen, dog ikke hvis man har haft pokal med tidligere. Hvis dette er tilfældet, bliver det 2. pladsen - derefter 3. pladsen osv.

  • sæson 2015 Holsted Golfklub
  • sæson 2016 Kaj Lykke Golfklub
  • sæson 2017 Esbjerg


 
Afbrydelse Hvis matchen afbrydes bliver placeringer i hver enkelt række udregnet efterfølgende princip: 9 huller er min for pointtælling. Hvis en række ikke har spillet 9 huller er der ingen præmier / point til denne række.
Mobil Skal være slukket under spil. Brug af discman, MP3 eller lign. er ikke tilladt.
GPS og hjælpemidler

Det er tilladt at bruge afstandsmåler i A-& B-rækken og i PLUS rækken

I C og D rækken må der ikke bruges tekniske hjælpemidler - dog skal D-rækken bruge tællere. Tællere ligger i kassen, der skal følge turneringen hele året, og D-række spillere kan låne en herfra.

Røg / alkoholRygning og indtagelse af alkohol under match medfører diskvalifikation
Markør

De klubber der har spillere med I C og D rækken stiller med markører.

  • 1-3 spillere udløser 1 markør
  • 4-6 spillere udløser 2 markører
  • 7-9 spillere udløser 3 markører osv.

Den arrangerende klub udsender mail med markørliste og tider.

Klubberne svarer med bekræftelse

I kassen, sammen med tællere, ligger boble-bøger, der kan uddeles til markører (kun til låns)

Tilmelding Hver klub laver én samlet tilmelding som fremsendes til den arrangerende klub. Seneste tilmelding er mandag i samme uge som der spilles.
Startlister Startlister oprettes af den arrangerende klub i Golfbox, og link oprettes på facebook. Find gruppen "RAJT"
Resultat

Resultat offentliggøres på www.rajt.dk, af Jesper fra Breinholtgård Golf Klub, når matchen er færdigspillet. 

Comments