Навчальна робота в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка

На занятті інформатики

Навчальна робота в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка організована відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію освітнього процесу, Статуту коледжу та інших нормативних документів в галузі освіти.

На сторінці Ліцензування розміщені матеріали про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальностей, що ліцензуються здійснення освітньої діяльності по спеціальностям

- Дошкільна освіта

- Початкова освіта

- Середня освіта (Фізичне виховання)