Навчальна робота в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка

Навчальна робота в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка організована відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію освітнього процесу, Статуту коледжу та інших нормативних документів в галузі освіти.
На занятті інформатики,

    На сторінці Ліцензування розміщені матеріали про  навчально-методичне та інформаційне забезпечення  спеціальностей, що ліцензуються здійснення освітньої діяльності по спеціальностям
               - Дошкільна   освіта
               - Початкова освіта
               - Середня освіта (Фізичне виховання)