Home

  
Analiza stocastica si ecuatii neliniare pentru procese de fragmentare


Proiect de cercetare finantat de Ministerul Cercetarii si Inovarii

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

  PN-III-P4-ID-PCE-2016-0372Iulie 2017 - Decembrie 2019Director de proiect: Lucian Beznea
Institutul de Matematica "Simion Stoilow'' al Academiei Romane