Convertim l'aula en una cèl·lula

  • Descripció:
L'activitat té per objectiu que l'alumnat elabori una maqueta gegant de la cèl·lula, prenent com a espai de referència l'aula, les parets de la qual representen la membrana plasmàtica. Els alumnes elaboren maquetes i panells informatius relatius a diversos aspectes dels orgànuls (mides, nombre, funcions, relació amb malalties metabòliques en humans) de manera que durant el final del projecte estan fent classe dins una cèl·lula. L'activitat té per objecitu que l'alumnat visualitzi i entengui com a complexos i dinàmics els processos que tenen lloc dins de les cèl·lules.


  • Calendari: 15 hores.
  • Requeriments tècnics: Ordinadors amb connexió internet, taller de tecnologia.
  • Dificultat: Baixa.
  • Productes parcials i final: Dossier, Artefacte, Panells i Presentació Oral. 

Tipus d'activitat: ABP construcció d'un artefacte.

Etiquetes: Cèl·lula, Orgànul, Metabolisme, Funcions Vitals.