Site honetan, bildu eta erreferentziatu nahi ditugu BHn Problemen ebazpena lantzeko baliabideak. 

Site honetako baliabideak Problemen ebazpena BHn landu nahi duen edozeinentzat eskura daude bai norbanako prestakuntza eta disfruterako, ikasleekin lantzeko edota mintegietan erabiltzeko...

Honen osagarria izan daitekeen beste site bat ere badugu eskura Lehen Hezkuntzarako problemekin: Matematika-problemak LHn.

Eskerrik asko hemen lotzen diren baliabideen egileei:


RECURSOS PARA TRABAJAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SECUNDARIA

En este site tratamos de recoger y referenciar diferentes posibilidades para trabajar la Resolución de Problemas en matemáticas de secundaria.

Los recursos están disponibles para cualquiera que quiera trabajar la Resolución de Problemas en secundaria tanto individualmente, como con los alumnos o en seminarios de profesores que trabajen dicho tema.

Se encuentra disponible, así mismo, otro site que recoge recursos para la Resolución de Problemas en Primaria, en paralelo a este.

Muchas gracias a los autores que han creado los materiales que enlazamos: